{mosimage}LNK
DANIJOS KARALYSTĖS AMBASADA
IR DANIJOS KULTŪROS INSTITUTAS
PRISTATO
"VIENO AKTORIAUS TEATRO"
DAINŲ IR PASAKŲ KOMPAKTINĘ PLOKŠTELĘ

H.K.Anderseno (1805 - 1875) pasakos - pirmoji vaikystės knyga, kurią man kažkada padovanojo mama. Buvau dar visai maža ir ne viską supratau, kas jose parašyta. Tačiau knyga turėjo paslaptingą trauką. Visada pasidėdavau ją šalia, eidama miegoti. Knyga tarsi "augo" drauge su manim. Niekada su ja nebesiskyriau. O skaitydama kiekvieną kartą atrasdavau kažką tokio, ko nebuvau pastebėjusi anksčiau...Taip yra iki šiol. H.K.Anderseno kūryba tapo neatsiejama ne tik mano vaikystės, bet, tam tikra prasme, ir mano gyvenimo dalimi.

H.K.Anderseno pasakas skaito visas pasaulis. Jos nesensta ir yra nemirtingos. Anderseno knygų tiražus pranoksta nebent Biblija. Rašytojui dar gyvam esant, Danijoje buvo pradėtos rinkti lėšos jo paminklui. Septyniasdešimtojo gimtadienio proga pats karalius atvyko paspausti jam rankos ir įteikė ordiną. Kurpiaus ir skalbėjos sūnus, užgimęs dideliame varge, kažin ar būtų galėjęs pasvajoti apie tokią šlovę...Tačiau didžiausias paminklas rašytojui - tai jo skaitytojų meilė, nes būtent ji savo sąmonėje nuo mažumės išsaugo tuos neįkainojamus stebuklus, kai įsižiebus senam pasakų žibintui, pasaulis nušvinta gėrio, grožio ir fantazijos spalvomis, kuriose žaidžia visos gyvos būtybės ir netgi daiktai.
Prisiminkim Hansą Kristianą...     VIOLETA PALČINSKAITĖ

 
Kompaktinės plokštelės "Prisiminkim Hansą Kristianą…" turinys:

1. LNK KALĖDŲ GIESMĖ /M. GEDIMINO ZUJAUS, Ž. RYČIO ZEMKAUSKO/
2. H.K.ANDERSENO PASAKA "LAIMĖ IR MEDŽIO ŠAKOJ GALI BŪTI"

HANSO KRISTIANO ANDERSENO PASAKŲ (VERTĖ JUOZAS BALČIKONIS)
FRAGMENTUS SKAITO IR SAVO KŪRYBOS DAINAS PAGAL VIOLETOS PALČINSKAITĖS EILĖRAŠČIŲ CIKLĄ DAINUOJA AKTORIUS SIGUTIS JAČĖNAS SU DUKRA JULIJA. ARANŽUOTĖS ANDRIAUS KULIKAUSKO IR ARŪNO NAVAKO.

{mosimage} 3. ANDERSENAS
4."SKALBĖJOS MOTINOS DAINA"
5. IŠ PASAKOS "SENASIS GATVĖS ŽIBINTAS"
6. DAINA "ŽIBINTAS"
7. IŠ PASAKOS "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS"    
8. DAINA "MERGAITĖ SU DEGTUKAIS"
9. IŠ PASAKOS "PUIKIOJI ADATA"
10. DAINA "VAIKŲ VEŽIMĖLIS"
11. IŠ PASAKOS "PIEMENAITĖ IR KAMINKRĖTYS"
12. DAINA "KAMINKRĖTYS"
13. IŠ PASAKOS "PIEMENAITĖ IR KAMINKRĖTYS"
14. DAINA "PIEMENAITĖ"
15. IŠ PASAKOS "JŪROS KARALAITĖ"
16. DAINA "UNDINĖLĖ"
17. IŠ PASAKOS "BJAURUSIS ANČIUKAS"
18. DAINA "BJAURUSIS ANČIUKAS"

"1875 m. balandžio 2 d. rašytojui sukako septyniasdešimt. Jubiliejus buvo minimas ne tik Danijoje, bet ir Europoje bei Amerikoje. ''The London Daily News'', kurį laiką redaguotas Č.Dikenso, pagerbė H.K.Anderseną straipsniu, kuriame buvo rašoma: ''H.K.Andersenas, Odensės batsiuvio sūnus, yra gerai žinomas, ir jo kūriniai pateko į Panteoną kartu su Šekspyro, Homero ir Skoto herojais. Alavinis kareivėlis, bjaurusis ančiukas, undinėlė ir maža mergaitė su degtukais yra ne mažiau tikri ir gyvi, nei Otelo ar ponas Pikvikas, ar Helena iš Trojos…'' ELIAS BREDSDORFF
 

RĖMĖJAI
ATLEISK
ŽINIŲ RADIJAS
SUPERMAMA.LT
RGB

Dėmesio! konkursas!!!

Didžiojo danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno gyvenimas nebuvo lengvas.  Ilgai daug kam atrodęs tik išsišokėlis, skurdžius, pašalietis, Andersenas stulbinančio atkaklumo, valios, užsispyrimo ir didžiulio talento dėka tapo garsus ir mylimas visame pasaulyje.
Naujaisiais - 2005-aisiais minėsime pasakų karaliaus 200-ąsias gimimo metines!  Pasitinkant Jubiliejų kviečiame Jus atsakyti bent į vieną iš 12 klausimų (:kaip 12 mėnesių) ir laimėti vieną iš 12 - dainų ir pasakų - kompaktinių plokštelių "Prisiminkim Hansą Kristianą..."

1. Kada, kur gimė H.K.Andersenas ir kokia tarptautinė šventė tą dieną yra minima dabar?

2. Kas buvo H.K.Anderseno tėvai?

3. Kelerių metų H.K.Andersenas atvyko į sostinę, į Kopenhagą ir kas jį ten lydėjo?

4. Kaip vadinosi pirmoji H.K.Anderseno knyga, ar turėjo ji pasisekimą ir kieno vardu bei kodėl buvo pasirašyta?

5. Kaip vadinosi ir kokio literatūrinio žanro buvo H.K. Anderseno kūrinys, išgarsinęs jo vardą Europoje?
 
6. Kada buvo išleistas pirmasis H.K.Anderseno pasakų rinkinys, kaip jis buvo įvertintas kritikų ir ką autoriui ta proga yra pasakęs garsus danų elektromagnetizmo išradėjas Hansas Kristianas Orstedas?

7. Į kiek pasaulio kalbų H.K. Anderseno kūriniai yra išversti šiandien?

8. Kokią mintį išsako H.K. Andersenas pasakoje "Bjaurusis ančiukas", kai šis skaidriame vandeny pamato "...savo paties paveikslą, tik nebe pilko bjauraus paukščio, bet baltos gražios gulbės"?

9. Ar išsipildė burtininkės pranašystė H.K.Anderseno motinai, kad jos sūnus būsiąs didelis žmogus ir jo garbei bus surengtas fejerverkas?

10. Kas teikė H.K.Andersenui ordiną ir spaudė jam ranką, kai visa Danija šventė savo garsaus rašytojo septynių dešimčių metų sukaktuves, kai visi miestai siuntė delegacijas jo sveikinti, kai prie namų, kur jis gimė, buvo prikalta marmurinė lenta, kai pasklido žinia, kad pradėti rinkti pinigai jo paminklui statyti?..

11. Kokios pačios svarbiausios filosofijos mokomės iš H.K.Anderseno pasakų, sukurtų beveik prieš  200 metų, populiarių ir skaitomų tiek vaikų, tiek suaugusiųjų ligi šiol?

12. H.K. Andersenas daug keliavo, o kelionių metu daug piešė. Kokiais dar jo rankdarbiais šiandien negalime nesižavėti?

Atsakymus laukiame el.paštu: konkursai@supermama.lt (su užrašu "Andersenas"). iki vasario 28 d.