Radote viešojoje erdvėje, mezgėte pačios, mezgėte kitoms ir tuo labai didžiuojatės.

Pasigirkite, parodykite!