Įkraunama...
Įkraunama...

Vestuvių scenarijai

Ateinanti šeštadienį būsiu svočia. Labai reikalingi būtų patarimai . Gal kas gali atsiūsti scenarijų.Dėkinga.
Atsakyti
Tradiciniu vestuviu scenarijus, ji galima pasikoreguot pagal save, kai ka ismesti kai ka prideti. Tikiuosi pades  :D


Vestuvių scenarijus

PIRŠLIO ŽODŽIAI IŠLEIDŽIANT JAUNĄJĮ IŠ NAMŲ
Išauginote gražų, protingą ir tvirtą vyrą taip jau yra mūsų žmonių giminėj, kad priklauso turėti ir antrą svarbią moterį - žmoną.

(Jaunajam) Ji aišku suteiks tau gyvenime daug malonumo, daug džiaugsmo, o tu savo ruožtu turėsi daug pareigų, Turėsi būti geras vyras, tėvas. Šiandien čia, savo namuose, pakelki šampano taurę už tėvus ir paprašyki jų palaiminimo.
MIELI TĖVELIAI, Šiandien jūs prisimenate jo pirmą šypseną, pirmą ištartą žodį "mama, tėti", atrodo, tai buvo visai neseniai. Bėgo metai, tiek daug kartų nužydėjo sodai, buvo džiaugsmo ir vargų, o šiandien jau savo lizdą suka jūsį sūnus. Žinau, kad jei galėtumėte kiekvieną akmenėlį surinktumėte, pelkes paverstumėte žalia veja, jei galėtumėte lietaus lašus paverstumėte ? saulės spindulius, tačiau šito jūs tėveliai nebegalite, belieka jums palaiminti sūnų ir palinkėti laimingo kelio (jaunasis klaupiasi, tėvai laimina). Gal dar tėveliai norėtų ką nors palinkėti sūnui. Keliaujam , nuotaka mūsų laukia.


ATVYKUS PAS JAUNĄJĄ
SVOČIA: Gal ko norėjot?
PIRŠLYS: Atvedžiau štai vieną jaunikį, sako, rūtelė čia jo gyvena.
SVOČIA: Gerai, bet pirmiausia turės jaunikis atspėti kuri rūtelė yra jo. Jaunikiui rankšluosčiu užrišamos akys. Prie durų ištiesiama juosta, kurią laiko kažkas iš jaunosios pusės. Pamergės ir jaunoji atsistoja prie juostos ir ištiesia po vieną ranką. Jaunikis, užrištomis akimis, čiupinėja merginų pirštus ir turi atspėti, kuri iš jų yra jo išrinktoji. Atspėjus, visi sueina į namus, ar kambarį iš kurio jaunieji bus išlydėti. Pamergės, svočia ir jaunoji stovi vienoje pusėje, o jaunikis, piršlys ir pabroliai - kitoje.
SVOČIA: šiandien, šią ypatingą dieną, susirinko didelis būrys artimųjų, draugų ir pačių brangiausių žmonių išleisti į platų, sudėtingą gyvenimo kelią SVAJONĘ ir SVAJŪNĄ, iš kur jie grįš vyras ir žmona. Pagrindinis šios šventės liudininkas ir palydos vyriausias vadovas - PIRŠLYS. Svočia įsega Piršliui gėlę, jis svočiai paduoda puokštę. SVOČIA: svarbiausia šios šventės pora yra mūsų jaunavedžiai: SVAJONĖ ir SVAJŪNAS. SVAJONĖ įsega SVAJŪNUI gėlę, jis Svajonei paduoda puokštę.
SVOČIA: Dabar paprašysiu jaunosios užrišti piršliui juostą, kad visi jį atpažintų. PIRŠLYS: Jaunieji pristatykite poras, kurios mus šiandien lydės. 1-oji pora:Dalia ir Dalius;
2-oji pora: 3-oji pora:
4-oji pora:
Pristačius porą pamergė įsega gėlę, pabrolys paduoda puokštę.
SVOČIA: štai koks šaunus pulkas šiandien mus lydės į Katedrą ir Kauno Rotušę. Tik jaunamartė dar be rūtų vainikėlio, tad šį jaunystės simbolį paprašysiu įsegti mamytės.
PIRŠLYS: o dabar norėęiau pripildyti taures ir pakelti jas už sėkmingą pirmąjį žingsnį bendrame šių jaunų žmonių gyvenime. Už meilę ir santarvę!


II TOSTAS ( jei reikės)
SVOČIA: Siūlau pakelti taures už SVAJONĖS jaunas dieneles, už jos vaikystę, už šiuos namus, kurie ją užaugino, už šitą lizdelį iš kurio ji išskrenda ir už laimingą tolimesnį kelią.
(Išgėrus) Pamergės ir pabroliai, prašome papuošti mašinas.IŠVYKSTANT IŠ JAUNOSIOS PIRŠLYS: pakelkime taures už mamą, jei nebūtų mamos, tai nebūtų ir vestuvių, visų iškilmių - taigi už mamą, kuriai SVAJONĖ dukra, tuoj bus SVAJŪNO žmona, paskui mama, o SVAJŪNAS bus vyras, tėvas ir jie bus savo namų šeimininkai - bet savo tėvams jie visada liks vaikai. SVOČIA:
Vaikai išeina
Ir liūdit Jūs dabar,
Kaip liūdi, kad visi tėvai.
Vaikai, vaikai...
Jie nori būti dideli
Ir džiaugtis nori jie vieni,
Ir dirbt vieni ir verkti...
Jūs nesisielokit, neklausinėkit.
Ateis dar jie
Ateis vaikai džiaugsmu pasidalinti.
Kai liūdna bus, ar bus sunku
Tikrai ateis!
Dažnai ateis!
Jūs nuolat būsit su vaikais.

PIRŠLYS: o dabar atėjo ta akimirka, kai SVAJONĖS tėvai palaimins savo vaikus ir palinkės jiems laimingo kelio!

SVOČIA:
Tu padėkoki mamai, tėvužėliui,
Namų kertelėms slenksčiui padėkok
Augino, mokė, šluostė ašarėlę
Todėl ties vartais dar sustok.
Sustok ir pasakyk, kad laikas jau atėjo,
Atbėgo meilė ir jau šaukia iš namų.
Tėvų švelni glamonė - dvelksmas vėjo,
Pabalo jau. Einu, einu...
Laiminga būti palinkėki mama,
Laimingo kelio, džiaugsmo palinkėk,
Išsiveža piršliai tavo širdies dalelę
Rūtas nueik sodelin nugenėk.

Gana liūdnų tostų, žodžių, laikas keliauti.

GRĮŽUS NAMO STALO IŠPIRKIMAS.
ABU (SVOČIA IR PIRŠLYS): na kas čia dabar, prašom atlaisvinti stalą, o jeigu jau turite jaunuosius, kartu, kartu... netikra veselia, jei jaunieji nenori bučiuotis, prašom rodyti pažymėjimą. Čia netikras pažymėjimas, netikri antspaudai ir parašai...
Na gerai, šiais laikais viskas vyksta pagal kontraktą. Tai mes perskaitysim kontraktą ir kaip nors susitarsim.
KONTRAKTAS (skaito labai rimtai)
mes žemiau pasirašę, ypač turtingų, gražių, jaunų mergelių ir bernelių pulkelis ieškom balto stalo, linksmos muzikos, kur galėtume dalyvauti smagioje puotoje ir padėti šias gėrybes:
1. Miltų maišas
2. Žirnių maišas
3. Cukraus maišas
4. Riešutų maišas
5. Druskos maišas
6. Lašinių paltis
7. Gardžioji dešra
8. Medaus statinaitė
9. Saldainiai (labai geri)
10. Riestainiai (labai kaloringi)
11. Bananai
12. Šokoladas
13. Ugninis gėrimas
14. Alus
15. Valiuta (patikrinta)
Pasirašo: Apsukrusis piršlys, žavioji svočia,Mergelės roželės, Berneliai ereliai. Štai koks didelis ir pelningas kontraktas. Manome, kad išdalinę tokias dovanas jums, turime teisę į šį stalą.
I UŽSĖDIMAS PIRŠLYS: Labas vakaras visiems susirinkusiems. Grįžome iš gražios ir prasmingos kelionės. Iš namų išsivežėme du jaunuolius: SVAJONĘ ir SVAJŪNĄ, o grįžome su jauna gražia Svajonauskų šeima. Štai dokumentai paliudijantis santuokos aktą.
Perskaito sutuoktuvių liudijimą, bažnyčios išduotą liudijimą.
SVOČIA: Ši diena mūsų jaunavedžiams yra šventa, nes dievo akivaizdoje jie prisiekė meilę ir ištikimybę vienas kitam iki gyvenimo saulėlydžio. Mes su piršliu prie šių dokumentų norime pridėti šventosios Motinos Teresės žodžius apie meilę:
"Nemanykite, kad tikra meilė turi būti ypatinga. Ne, mums tereikia nesiliauti mylėjus To, kurį mylime. Pažvelkite, kaip dega lempa, nuolat naudodama mažus alyvos lašelius. Jei lempoje nebus tų lašelių, nebus šviesos, ir sužadėtinis turės teisę pasakyti: "Nepažįstu tavęs".
Mano vaikai, kas tie alyvos lašeliai mūsų lempose? Tai nedideli kasdienio gyvenimo dalykai: ištikimybė, pasitikėjimas, trumpi geri žodeliai, mintys apie kitus, tie visi maži tylūs darbeliai, žvilgsnis, žodis, poelgis. Tai meilės lašeliai, tokia didele šviesa užliejantys mūsų gyvenimą."

PIRŠLYS: Prisipildykime ir išgerkime taures visi už šią jauną gražiąi Svajonauskų šeimą ir jų amžiną meilę. Linkime malonaus vakaro.

(Svečiams užvalgius)
PIRŠLYS: kad mūsų pobūvis vyktų sklandžiai, o svečiai būtų linksmi ir sotūs, siūlome išrinkti 2 viršaičius (stalo komendantus). Viename ir kitame stalo gale. Svečiai siūlo ir išrenka.
PIRŠLYS: jūsų darbas bus gerai įvertintas, jeigu:
Visi svečiai bus linksmi,
Nebus nė vieno liūdno,
Nebus nė vieno neišgėrusio
Nebus nė vieno pasigėrusio,
Nebus nė vieno nevalgiusio,
Nebus nė vieno persivalgiusio.
Dabar stalo viršaičiai prašome atsistoti ir prisistatyti svečiams, susipažinti tarp savęs. Kad patvirtinti jus į šias pareigas, prašau pripilti taures ir viešai visiems matant išgert, kad mes galėtume spręsti apie jūsų tinkamumą šiam darbui.
Viršaičiai išgeria.
PIRŠLYS: ačiū. Dabar prašau vėl įsipilti ir vėl išgerti
Už svečius, kurie jus išrinko,
Už savo sveikatą,
Už savo kolegų sveikatą.
Viršaičiai vėl išgeria.
PIRŠLYS: ačiū. Su šiuo tostu mieli stalo viršaičiai jūsų gėrimas baigėsi. Lieka tik svečius prižiūrėti, jiems gerą pavyzdį rodyti. O dabar mieli sveteliai, siūlau prisipilti taureles ir išgerti už naujai išrinktų viršaičių sveikatą ir jų pareigas.

TOSTAS UŽ VIRŠAIČIUS:
už butelių sausinimą
už burnų aušinimą
už maisto realizaciją
už kaimynų agitaciją
už smagias dainas prie stalo
dėkoja jums piršliai be galo.

PIRŠLYS: Mieli sveteliai, paklausykite ką byloja sena legenda apie moters sukūrimą. Visagalis paėmė rožės šviežumą, medžio lapo lengvumą, persiko aksominį švelnumą, alyvų žiedų žvilgesį, rasos ašarėlę, saulės spindulio šypseną, pavasario vėjelio nepastovumą, povo dabitiškumą, kregždės skrydžio grakštumą, kiškio baikštumą, pūko lengvumą. Prie viso to pridėjo deimanto kietumą, medaus saldumą, tigro žiaurumą, kėkšto rėksmingumą, balandžio burkavimą, liepsnos karštį, viską suplakė ir iš viso to išėjo moteris. Taigi ar verta stebėtis, kad mes visi čia šiandien susirinkome? Juk iš viso to išdėstyto, o ir be to - vien pažiūrėjus aišku, kad SVAJŪNAS SVAJONĖS nuostabios ir nepakartojamos nepastebėti ir prie altoriaus nenuvesti negalėjo. Todėl siūlau pakelti taures už šį nuostabų kokteilį.
Sveikina jaunųjų krikšto tėvai, jei dalyvauja vestuvėse.
SVOČIA: Dabar jaunavedžius pasveikins jaunosios krikšto mama.
PIRŠLYS: Jaunavedžius norėtų pasveikinti jaunojo krikšto mama
SVOČIA: Jaunuosius pasveikins jaunosios (jaunojo) krikšto tėvas. Gal dar bus norinčių pasveikinti jaunuosius?
II UŽSĖDIMAS. ĮNEŠAMAS ŠEIMOS ŽIDINYS SVOČIA:
Mieli SVAJONE ir SVAJŪNAI,
Šiandien jūs sukūrėte šeimą. Šeima - tai lyg židinys, prie kurio sugrįžtama kasdien atgauti fizinių ir dvasinių jėgų. Šeimoje auga vaikai ir šildosi šio židinio šilumoje.
Dabar, mieli tėveliai, prašau atnešti iš savo šeimų aukuro ugnies kibirkštėlę ir uždegti savo vaikų šeimos židinį.
Tarkite keletą palinkėjimų savo vaikams.
Pasveikina SVAJONĖS tėvai, už sveikinimą piršlys pasiūlo išgerti, pasveikina SVAJŪNO tėvai, vėl pasiūloma išgerti.

SVOČIA:
jaunieji atminkite,
Tai jūsų tėvų meilės liepsna.
Neužgesinkite jos, neapvilkite tėvų.
Jie nieko taip netrokšta, tik kad jūs mylėtumėte vienas kitą ir būtumėte laimingi. Saugokite šį šeimos židinį, nors ir sunku būtų.
Būkit laimingi ne tik pirmuosius vedybinio gyvenimo metus, pirmuosius žingsnius žengdami, būkit laimingi ir tada, kai jūsų smilkinius papuoš sidabro gijos, kai pirmosios raukšlelės keis veido bruožus. Lai šis židinys, lyg maža Olimpo ugnies kibirkštėlė, simbolizuoja taiką, santarvę, šilumą jūsų šeimoje.
Prisipildykime taures, uždekite fejerverkus ir sudainuokime jauniesiems Ilgiausių metų.

TOSTAS UŽ TĖVUS
Mieli tėveliai,
Bėga metai,
Jų tėkmės nesustabdysi jokia jėga pasaulyje.
Nemažai metų prabėgo, o jūsų širdyse dar gyvas pirmas vaiko riksmas, pirmas jo šypsnys.
Jūsų rankos dar tebejaučia vaikiško delniuko šilumą.
Jūsų širdyse visas vaikų gyvenimas,
Ir štai atėjo diena, kai tą gyvą širdies dalelę reikia atskirti, dalelę į kurią po lašelį, po trupinėlį dėjote gėrį, grožį, širdies šilumą, gražiausias gyvenimo viltis.
Nėra žemėje tokių žodžių, kuriais galima būtų jums atsidėkoti.
Todėl tegul išlieka tas gilus dėkingumas jūsų vaikų širdyse.
Ir nepamirš jie tada kelio į jūsų namus,
Ateis pasisemti kantrybės, vilties, išminties
Iš jūsų jie mokysis kurti savo gyvenimą.
Gal paskubės, gal daug kur klys, o gal ir įskaudins - neskubėkite jų teisti, o patarkite ir atleiskite.
Dabar jaunavedžiai tars keletą žodžių savo tėvams.
Jaunavedžiai padėkoja tėvams
PIRŠLYS:
Už tėvelius - mylinčius,
Už tėvelius - laukiančius,
Už tėvelius - barančius,
Už tėvelius - glaudžiančius.
Visi atsistokime ir išgerkime už jaunų tėvelius, senelius.
Grojama daina apie mamą, tėvus ar pan...III UŽSĖDIMAS. SALDUS STALAS


SVOČIA: mielieji jaunavedžiai, jūsų laukia labai sunkus darbas - išsisrinktii šeimos iždininką, kuris tvarkys visus šeimos pinigus, kad nebūtų bereikalingų ginčų, siūlome tai išspręsti taikiu būdu. Štai Jums krūvelė monetų, jūs turite rinkti ir skaičiuoti monetas, kuris daugiau priskaičiuosite, tas ir valdysite šeimos biudžetą.

Kai visos monetos surenkamosir suskaičiuojamas, jaunavedžiams įteikiama taupyklė, į kurią ir suberiamos monetos.

SVOČIA: tai jūsų šeimos biudžeto pradinis įnašas, lai jis auga ir niekada nebūna tuščias.

Šventės pabaigoje, padėkojama šeimininkėms, pasakomas tostas, galima įteikti sinžmbolines dovanėles.

6

Keletas bendrų patarimų

Jei jūs turite būti šventės vadovas - vedantysis, pasiruoškite scenarijų, bet nepersistenkite.

1. Jūsų sakomos kalbos, tostai turi būti gana trumpi ir įdomūs, kad svečiams nenusibostų Jūsų klausytis. Vienu metu (be pertraukos) kalbėkite 3-4 min., nes ilgesniam laikui svečiams sunku susikoncentruoti .

2.Tarp savo sakomų kalbų padarykite 10-15 min pertruką, kad svečiai galėtų užvalgyti, pabendrauti vieni su kitais.

3. Išsiaiškinkite, kiek bus svečių, norinčių pasakyti sveikinimo kalbą jaunavedžiams. Ruošdami scenarijų, nepamirškite numatyti tam laiką ir vietą, kad svečių kalbos derėtų toje vietoje, kur ir yra sakoma. Norintiems pasisakyti, pasakykite, kad bus jiems suteiktas žodis.

4. Būkite pasiruošę keletą "atsarginių" tostų, anekdotų, kuriuos galėtumėte pasakyti, jei atsirastų netikėta pauzė.

5. Jei šventė vyks ilgiau, pasiruoškite žaidimų svečiams. Pavyzdžiui, šokančioms poroms, prie partnerio kojos pririškite balioną ir reikia šokėjams savo balioną išsaugoti, o kitų porų susprogdinti. Laimi tas, kas išsaugoja balioną.
Jei susirenka mėgstantys dainuoti, tai galima svečius padalinti į dvi komandas ir surengti dainų varžytuves tarp jų. Viena komanda dainuoja vieną stulpelį iš žinomos dainos, kita dainuoja iš kitos, tyla gali būti tik vieną minutę. Laimi ta komanda, kuri daugiau dainų žino.


Atsakyti
Na va-pakvietė mus būti VESTUVIŲ LIUDININKAIS rolleyes.gif Vestuvės mažos, tik artimiausia šeima, nebus jokios palydos. Kiek žinau mums reikės vykti į jaunikio namus, turbūt padėti išlydėti ir t.t. Po to Santuokos Rūmai, gamta ir balius. clap_1.gif clap_1.gif
Vienžo, KAS BUVOT VESTUVIŲ LIUDININKAIS-pasidalinkit patirtim, ką, kaip kur daryti? g.gif
Ar reikia turėti saldainių ir butelių alkoholio?
Už ką nors reikės mokėti? g.gif
Ar mums reik puošti mašinas, jei nėra pajaunių? g.gif
Išlydint kažkokią kalbą sakyti?
Kavinėj irgi kažką paorganizuoti? Tostus sakyti huh.gif
unsure.gif HELP HELP HELP HELP HELP unsure.gif
Atsakyti
Va, ir man tai aktualu, tik is kitos puses wink.gif
Savo vestuvems jau esam "numate" liudininkus, bet mama sako, kad liudininkams priklauso ir pati "baliu" pravesti g.gif Tai kaip cia yra? Ar galiu as tu liudinku prasyti, kad vestu vakara??? unsure.gif
Atsakyti
oj, buvom mes su vyru praejusia vasara liudininkais doh.gif
na, ten vestuves buvo tradicines. Tai reikejo ruostis ir pasveikinimu kalbas, ir linksmybes, zaidimus organizuoti. Nezinau, kaip jusu situacijoj, bet mes buvom ir liudininkai ir pirsliai. Pirslys turi itikinti jaunaja ir jos tevus, kad jaunikis tinkamas, o pirsliene - kad jaunoji tinkama. Aisku viskas zaidimo linksma forma.
Paskui reikejo uz viska visur moketi - is skverno buteli traukti, muzikantams pinigu i kepure mesti, privaziavus prie bromo - saldainius dalint, prie stalo - stala ispirkti is persirengusiu netirku jaunuju...
Paskui, susedus pire talo - svecius linksmint, uzvedinet kalbas ir nuolat GIRTI jaunuosius - kokie jie grazus sia diena, kokie isimyleje ir t.t.

Siaip geriausia pasitarti su jaunaisiais, ko jie nori is jusu. Nes musu draugai tai aiskiai pasake, kad jie nori tradiciniu lietuvisku vestuviu. Todel teko verstis per galva ieskant literaturos apie tai ir pan. Daug ka prikurem patys tongue.gif
Bet buvo smagu wink.gif
Atsakyti
mūsų liudininkai tik tiek, kad dalyvavo, pabuvo su mumis zakse, pasirašė ten tik, gamtoj, pirty ir atia biggrin.gif Ai, tiesa, sakėsi, kad mergaites mūsų tramdė dar biggrin.gif , šiaip aš tai norėjau šiokios tokios jų iniciatyvos, pagalbos, bet garsiai neprašiau, ne tie žmonės, kad prašyt, vieni tai atsisakė eit į liudininkus, tipo pinigų neturi unsure.gif , iš tiesų mūsų liudininkams tereikėjo dovaną nupirkt, daugiau išlaidų neturėjo (na, už šampaną, muziką zakse, gal gerai būtų buvę, kad būtų jie užmokėję).
Reikia susitart su jaunaisiais, ko jie dar be oficialių pareigų tikisi, kokios pagalbos (gal šampaną prie zakso norės kad papilstytumėt, negi jaunieji lakstys, gal pakuruot, kad jaunosios suknelė gerai atrodytų, padėt kurioziniais atvejais, ar atnešt, atvežt ką nors būtinai ).Jei mane pakviestų į liudininkus-mielai eičiau-pigiau grybų biggrin.gif .Jei ima tik liudininkus, dažniausiai vestuvės l. mažos. Gerai būtų, jei jauniesienms po zakso pririštumėt prie mašinos skardinių ir užrašą Just meried, patys gi neužsikabins biggrin.gif ir mašiną pasisiūlytumėt papuošt, tostų daugiau prigalvotumėt, gal kokį žaidimą-kitą, jaunieji bus dėkingi .Sėkmės wink.gif
Atsakyti
na, mums yra teke karta but liudininkais rolleyes.gif Tai turejom visa baliu pravest, nes nebuvo jokiu pirsliu. Daug streso apturejau, nes nesu "zavadyla" unsure.gif O moketi turejom uz muzika zakse (sampano ir saldainiu jaunosios tevai turejo), ir, aisku, parupinti visokiu prizu loterijoms, zaidimams, zodziu, programai.
Tikrai, reiketu jums viska drasiai aptart su jaunaisiais, ko jie tikisi. Dabar vel rengiames kitoms vestuvems, tai pavyzdziui sitie jaunieji nenori uzkraut visos atsakomybes liudininkams. Jie praso, kad ir kiti sveciai pagal isgales kazkokiu zaidimu prigalvotu, padetu kas muzika paorganizuot, kas geles ir dovanas suveziotu, ir pan.
Atsakyti
Butinai paklauskit jaunuju, ko jie is jusu tikisi. Musu vestuves nebuvo tradicines, todel mes is karto pasakem savo liudininkam, kad jiem nereikes vadovauti baliui ir uz nieka moketi. Jie patys pasistenge mums padeti, kai reikejo pilstyti sampana, vaisintis gamtoje ir t.t. bet maciau, kad del viso pikto buvo lagamina su saldainiais ir snapsu atsiveze. Mus viena karta kviete liudininkais, simta kartu klausem ar bus tradicines vestuves, sakem, nenorim buti pirsliais. Uztikrino, kad nereikes. Galu gale paaiskejo, kad reiketu, tai atsisakem, vis delto buvau menuo po gimdymo.
Atsakyti
QUOTE (Strazdute @ 2004 03 29, 13:23)
Na va-pakvietė mus būti VESTUVIŲ LIUDININKAIS rolleyes.gif Vestuvės mažos, tik artimiausia šeima, nebus jokios palydos. Kiek žinau mums reikės vykti į jaunikio namus, turbūt padėti išlydėti ir t.t. Po to Santuokos Rūmai, gamta ir balius. clap_1.gif clap_1.gif
Vienžo, KAS BUVOT VESTUVIŲ LIUDININKAIS-pasidalinkit patirtim, ką, kaip kur daryti? g.gif
Ar reikia turėti saldainių ir butelių alkoholio?
Už ką nors reikės mokėti? g.gif
Ar mums reik puošti mašinas, jei nėra pajaunių? g.gif
Išlydint kažkokią kalbą sakyti?
Kavinėj irgi kažką paorganizuoti? Tostus sakyti huh.gif
unsure.gif HELP HELP HELP HELP HELP unsure.gif

mano vestuves vyko praeita vasara ir turejom liudininkus. bet jie buvo pasiruose kaip kokie pirsleliai: ir zaidimu, ir dovaneliu, ir dar visokiu idomybiu,tikrai liuks buvo thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif mano liudininke yra sio forumo narys. parasyk jai zinute, gal rasit bendra kalba wink.gif ji - rasiuks.
Atsakyti
Hmmm, ačiū, žinosiu rolleyes.gif Tai vadinasi taip:
  • Puošia mašinas
  • Išlydi jaunuosius su visokiom prakalbom
  • Sumoka 'zakse'
  • Šefuoja gamtoje ir pan.
  • Kalbos ir tostai baliuko metu
  • Žaidimai
  • Vienžo -MINI PIRŠLIAI laugh.gif
Taip, dabar kas žino TOSTŲ, ŽAIDIMŲ g.gif clap.gif Gal kokią programą baliovkei žinot? unsure.gif Laukiu, laukiu biggrin.gif Be jūsų aš prapulsiu biggrin.gif thumbup.gif wink.gif
Atsakyti
pas mus masinas puose poros, zakse mokejom patys, gamtoje uzkandzius ir gerimus buvo tevai suruose.o toliau lyg ir viskas atitinka. ar lankeisi www.vestuves.lt ? ten turetum rasti daug minciu, savo vestuvem daug "prisigaudziau" wink.gif biggrin.gif
Papildyta @ [mergetime]1080651104[/mergetime]
ta prasme pinigus buvom dave liudininkam, tai jie ir sumokejo.
Atsakyti
As galvojau mums basliuoti uz muzika ar ka. O del masinu-nebus jokiu poru, taigi net nezinau. As galvoju, gal su jaunųjų artimiausiais broliais ir sesem paderinti biggrin.gif
Atsakyti