Įkraunama...
Įkraunama...

Pažink savo protą

Trumpai apie linijinio proto vystimosi stadijas.
Jaunuoliai galynėjasi kas stipresnis, pranašesnis. Taip pradeda vystytis pirmoji linijinio proto stadija.
Kodėl linijinio? Ką reiškia linijinis protas?
Norint tapti pranašesniu, reikia siekti užsibrėžto tikslo. Tikslas siekiamas palaipsniui, laiptelis po laiptelio, pradedant nuo žemiausio, kopiant aukštyn. Laimėjai varžybas savo kaime, dalyvausi mieste, paskui rajone, šalies pirmenybėse ir taip iki olimpiados...Iš taško A, laiptelis po laiptelio siekiame užkopti į tašką B ir t.t. iki begalybės. Linijos principas. Linija turi pradžią ir ribą.(Bet prote susidaro iliuzija, kad yra begalybė-apie tai paaiškinsiu vėliau). Sumušus visus pasaulio rekordus ateina riba...Kiekvienas prieiname savo asmeninę ribą(juk ne visi tampame pasaulio čempionais, kiti tik kiemo...).
Taigi, tikslo siekimas,atkaklumas, užsispyrimas, valios jėga,kantrybė, pranašumo siekimas, jėga tai linijinio proto savybės. Turintis tokį protą žmogus propaguos: kad gyvenime reikia turėti tikslą, jo siekti, reikia būti valingam ir stipriam...Šioje proto vystimosi stadijoje stimuliuoja pergalės, šlovė, apdovanojimai, medaliai, pranašumo pripažinimas...atsiranda hierachijos sąvoka, autoritetų ir t.t.
Analizuojame protą toliau.
Pasibaigus vystytis šiai proto stadijai, kiekvienam asmeniškai priėjus savo ribą, pradeda vystytis kita proto stadija. Tai rūšiavimas ir pirmenybės atidavimas. Protas viską pradeda rūšiuoti, sortiruoti į dvi skirtingas kategorijas: geras – blogas, teisinga – neteisinga, kvaila – protinga, svarbu – nereikšminga, naudinga – nenaudinga, žemiausia – aukščiausia, nereikšminga – ypatinga ir t.t. Pirmenybę protas atiduoda tik reikšmingam, naudingam, vertingam, madingam, aukščiausiam ir t.t. O kitą pusę, viskas kas neigiama yra atmetama kaip nereikalingas šlamštas. Apie tai kas yra naudinga, sveika, vertinga, reikšminga protas renka informaciją visuomenėje, kurioje jis vystosi. Panelės žino kas madinga, o kas ne, jaunuoliai žino kas teisinga ir neteisinga ir t.t. Logikos kriterijai labai paprasti: Viskas kas yra vertinama ir pripažinta visuomenėje ir yra tai, ko reikia siekti. Ir prasideda vertybių vaikymasis. Karjera, gerbuvis, populiarumas, mada ir t.t. Kadangi protas turi ir ankstesnes savybes, tokias kaip pranašumo, tikslo siekimas, valia, jėga,atkaklumas,užsispyrimas tai jos jau yra dabar panaudojamos siekiant vertybių. Būti stipresniam, pranašesniam, ko pakako anksčiau, dabar jau nebepakanka, dabar reikia prikaupti daugiau tų dalykų, savybių, vertybių kurios yra vertinamos ir pripažintos visuomenėje...(Sąskaita banke, aukšto mokslo diplomas, madingi rūbai,madinga žmona, gerą padėtį visuomenėje užimantis, turtingas vyras,dvasingumas(taip taip:dvasingumas, čakros,meridianai,joga, tai irgi gali tapti vertybėmis, jei tai vertinama visuomenėje...) ir t.t.) Dabar jau neužtenka paprasčiausiai apsirengti bet, reikia išsiskirti iš kitų, būti madingam, ypatingam ir t.t.).
Ką propaguos toks protas? Laimę, gėrį, meilę, išmintį, gerbuvį,reikšmingą, autoretetingą, ir t.t.Tik tai kas yra pripažinta ir vertinama visuomenėje. Toks protas propoguos gėrį,laimę,kovos prieš blogį, neteisybę ir t.t. Juk rūšiuodamas, jis viską kas neigiama atmetė. Kas gi propaguoja nelaimes, nesėkmes,kvailybę, negandas, nemadingą, nereikšmingą,kas nepripažysta gerų darbų, kas nekovoja prieš blogį,kas myli savo priešus ir už juos meldžiasi ir t.t.(Tai jau kitoks, Tibeto jogų protas,Kristaus,Būdos,Lamų ir t.t.- ne linijinis).Linijinis protas nesuvokia, kad tai ką jis sortiruodamas atmetė kaip šlamštą ištiesų yra irgi vertinga, nes Pav.nelaimės, nesekmės, gėda ir t.t. mus vysto, mes tobūlėjame...Toks protas už tiesą ir gėrį ne kovos ir geru žmogžūdžiu netaps... (Linijinis, sortiruojantis protas, išminčių ieškos kalnuose, Indijoje,vienuolynuose, ypatingose vietose ir jam nerealu atpažinti išminčių, tūnanti pav.Nemenčinėje... juk jo logika, išminčių reikia ieškoti tik ypatingose vietose ir jie yra ypatingi...Aš jau rašiau anksčiau, kad gali išmintis ir išminčiai sukti aplink nosį ratus, toks protas jų neatpažins...Jis apsuks didelį ratą aplakstydams visas ypatingas vietas, ypatingus pripažintus žmones, autoritetus ir t.t. kol susivoks, kur ištiesų reikia ieškoti tikros išminties ir išminčiaus...savyje...arba taip ir nesusivoks...
Analizuojame protą toliau.
Pasibaigus vystytis šiai proto stadijai,užėmus savo padėtį visuomenėje, užbaigus karjerą,titulai, aukštuomenė, bohema ir t.t kiekvienam asmeniškai priėjus savo ribą, juk ne visi tampame prezidentais, super modeliais, žvaigždėmis, aukštuomenė, bohemos nariais, kiekvienam tenka pasitenkinti asmenine riba, arba kentėti...(deja daugelis taip ir užstringa šioje proto vystimosi stadijoje...nepasitenkina...)toliau pradeda vystytis kita proto stadija.
Iškyla klausimas o, kokia gyvenimo prasmė? Gal viskas beprasmiška? Kas iš to kad, aš siekiau, laimėjau, prikaupiau, pasiekiau, esu pripažintas, šlovinams ir t.t. gal tai beprasmiška?
Taigi, dabar aišku iš kur atsiranda sportas, varžybos ir sirgaliai...
Taigi, dabar aišku iš kur atsiranda menininkai, verslininkai, karjeristai, foto modeliai ir žvaigždės, mada ir t.t.
Taigi, dabar aišku iš kur atsiranda filosofai, ir t.t.
(Beja, mokslininkai, realybę nagrinėja, analizuoja tik per linijinio proto prizmę...Visos technologijos, kompiuteriai, automobiliai,elektra,talevizoriai ir t.t.tai, tik linijinio,sortiruojančio proto išradimai.Kai mokslas reikalauja įrodymų, tai jis iš esmės reikalauja, savo proto įrodymų...( elektra tai pliusas ir minusas, trečio nėra...anodas -katodas ir t.t.)
Atsiradūs kitam protui, technologijos bus kitos,(linijinio proto požiūriu-fantastika - jau yra.)...
Ir dabar aišku kaip formuojasi tik vienas iš galimų protų! Kadangi linija tesiasi iš taško A iki begalybės, tai atsiranda sąvokos Dievas, aukščiausia tiesa, visagalis ir t.t Tai linijinio proto atributika, jo sukurtos abstrakcijos.
Pažink savo protą! Pažinsi, daug kas paaiškės, surasi atsakymus į daug klausimų ir kodėl, ir iš kur jie kyla, suprasi propaguojančius ne išmintį, jogą, cigun, vedas bet, savo protą...Į visų dalykų esmę žmogus žvelgia tik per savo proto prizmę ir komentuoja ir supranta tik savo protu. Propaguojantis jogą, rytų išmintį dažnai nori apgauti ne tik save bet, ir kitus – nes jis ištiesų propaguoja tik savo protą, koks jo protas, tokia ir jo joga, rytų ir kita išmintis...
Yra ne tik tokia proto rūšis kurią aš aprašiau, ne tik linijinis protas...YRA IR KITOKIE PROTAI iš kurių pozicijos žvelgiant atsakymai į tuos pačius kalusimus bus kitokie ir požiūris į tuos pačius dalykus kitoks, ir komentarai tų pačių skaitinių ir dalykų bus kitokie...
REALYBĖ TAI NE LINIJINIS PROTAS, JIS TIK REALYBĖS DALELYTĖ...Bet daugelis per linijinio proto prizmę bando suvokti šventraščius,viską paaiškinti, suprasti, analizuoti ir pažinti pačią realybę...Turintis kitokį protą realybę matys ir kitokią...Kuri turinčiam tik linijinį protą bus nesuvokiama, nepažystama...


Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vanduo: 03 rugsėjo 2007 - 22:01
Protas ir religingumas.
1.Visos religijos turi dvi išraiškos formas: religinė pajauta ir religijos tūrinio aprašymas.
2.Ten kur yra religinė pajauta, ten baigiasi žodžiai. Religinė pajauta, tai transadentalu, kas reiškia, už proto ribų. Apie tai kas yra už proto ribų, kalbėti nerealu, nes nėra kol kas išrasta tokia susikalbėjimo forma(žodžiai tam netinka, jie proto atributika).
3.Religijos tūrinio aprašymas ir jo supratimas tai, ne religingumas! Yra žmonių, kurie gyriasi, kad 10 kartų perskaitė Bibliją, Bh-giita, Koraną, kitus šventraščius bet, kas iš to? Skaitymas ir supratimas, tai ne religingumas!
4.Koks tavo protas, toks ir visų šventraščių supratimas!
5.Tokiomis globaliomis proto kategorijomis kaip Dievas, protas daro bandymą užbaigti savo veiklą,( kai vieno ir to paties proto variacijos baigiasi). Pavyzdžiui: sąvokos Dievas, nebėra su kuo palyginti( nebeįmanoma pasakyti, kad mano Dievas tūriningesnis už kitą). Dievas vienas ir viskas.
6.Kai žmogus iš proto srities pereina prie religinės pajautos, tai visas ankstesnis žinojimo turinys, su visomis ankstesnėmis proto savybėmis – numetamas. Galima tai, sulyginti su šuoliu per bedugnę. Tas, kuris peršoka į kitą kranto pusę, negali kartu su savimi pasiimti tų, kurie liko ankstesniame krante. Prasideda žodinis nesusikalbėjimas. Nėra tokių žodžių, kaip žmogui perteikti religingumą ir jo vaisius. Žinantis ir suprantantis religijų tūrinį, nepajėgus suprasti ištiesų, religingo žmogaus emocijų, pojūčių. Jie abu skirtinguose upių krantuose.
7.Religinė pajauta, tikras religingumas tai, kokybiškos ir pilnatvišku pasitenkinimu užpildančios sąmonę būsenos!
Religijos tūrinio aprašymą kiekvienas gali suprasti skirtingai, priklausomai kokia proto rūšimi jis naudojasi. Pavyzdžiui: linijinis protas sąvoką Dievas supras kaip visagalį, visažinantį, visą matantį, viską sukūrusį ir t.t. O pavyzdžiui iš kito proto pozicijos, pasaulis yra ne sukurtas bet, viskas atsiranda tik čia ir dabar…Tas, kuris tik tesinaudoja linijiniu protu, nepajėgus bus to suprasti…

Taigi, Popiedžius su auksine karūna propoguojantis religijos aprašymus, tai ne religingumas...Kas mąsto, tas žino kas tai yra... Jėzus Kristus buvo prieš hierarchiją...
Kokie mes patys, toks ir mūsų Dievas, Indija, šventraščiai, joga , tiesa ir t.t. Pasikeitus mums, apie visą tą patį pasikeičia suvokimas...Gali važiuoti kur nori, ne tik į Indiją, gali skristi į mėnulį, visur vežiesi save, nuo savęs nepabėgsi, koks tu, toks ir tavo mėnulis...


Papildyta:
Protas gali pavogti iš taves šiandien ir rytojų!
Viskas kas atrodo jog veda į malonumą yra proto manymai, iliuzija! Pasitenkinimas visados tik čia ir dabar. Tau malonu dabar, arba ne! Vakar dienos jau nebėra, rytojus dar neįšaušo. Daugelį protas taip ir apgauna.Pav: protas, sako: dabar pavarg,pakentėk, užsidirbsi pinigų, prikaupsi banko saskaitą, tada galėsi užsiimti tuo kas tau patinka, mėgautis malonumais...Protas visalaik žada malonumus rytoj...O pojūčiai visados dabar. Yra biblijoje geras pavizdys:žmogus sako: prikaupsiu gėribių pilnus aruodus, tada mano siela bus rami ir galėsiu ilgus metus linksmintis...O Jėzus Kristus sako: kvaily, dar šianakt bus pareikalauta tavo gyvibės...Pamėgink mažą vaiką pamaitinti pažadais...Jis gyvena kaip išminčius čia ir dabar. Jeigu pamato kažką parduotuvėje, tai jis reikalauja, kad nupirktum dabar...Jis gyvena ir džiaugiasi dabar. Laisvė tai pasimėgavimas kiekvienu gyvenimo momentu čia ir dabar. Protas neigia patį gyvenimo procesą, kuris visados vyksta čia ir dabar, jis žadą geresnį rytojų, arba gązdina blogesniu rytojumi...Protas stimuliuojasi tikslu, vardan tikslo neigią procesą, kuris visados dabar.
Jeigu tu nepasikeisi, tai tavo rytojus bus toks pat kaip, vakar. Rytoj, tai tik toks žodis, nėra jokio rytojaus. Rytoj vėl tu...Koks tu, toks rytojus...Manyti, kad tu pasikeisi rytoj ir tave visados lydės pasitenkinimas yra iliuzija. Keiskis visados dabar,kiekvienu momentu...(žodžio keistis nereikia suprasti,kaip tempimo savęs į priekį, laiptelis po laiptelio...Keistis, tai reiškia, atitikti realią situaciją kiekvienu gyvenimo momentu čia ir dabar...kadangi situacijos atsinaujina, tai ir mes turime atsinaujinti nuolatos...pritapti, isipaišyti...)
Papildyta:
Viskas yra tavo sąmonė1.Žmogaus sąmonė būna dviejų rūšių, arba ji pasitenkinusi arba ne.
2.Sąmonė atiduoda pirmenybę savo pasitenkinusiai rūšiai(tai skirtingos bet, pozityvios, malonios emocijos ir pojūčiai).
3.Nepasitenkinusi sąmonės rūšis, atveda žmogų prie neigiamų pergyvenimų.
4.Gyvybingų procesų stimuliacija savyje yra proporcinga patenkintai sąmonės rūšiai. Tai pasireiškia kaip malonumas, žmogus jaučia malonumą ir gyvybingumo prieauglį.
5.Visos pozityvios emocijos(džiaugsmas, meilė,), gera sveikata, kiti malonūs pojūčiai auginantys gyvybingumą yra patenkintos sąmonės išraiškos fonas.
6.Gyvybingumo slopinimas savyje yra proporcingas nepatenkintai sąmonės rūšiai.
7.Ten kur yra malonumas, ten stimuliacija!
8.Ten kur yra malonumas, ten vystimasis!
9.Ten kur yra malonumas, ten harmonija!
Taigi, ieškokite savyje malonumo! Nedarykite nieko be malonumo! Jeigu atliekate kažkokius veiksmus(joga, darbas, seksas, valgymas gulėjimas, sėdėjimas, kalbėjimas ir t.t.), nejausdami malonių pojūčių savyje ir jeigu tai neprideda jums gyvybingumo, save atvesite prie nepasitenkinimo. Žmogus labai dažnai kažką daro, atlieka, ne todėl, kad jaučia tame procese malonumą bet, todėl, kad reikia, būtina, pareiga, madinga, teisinga, reikšminga, svarbiausia, prasminga ir t.t.). Pastebėjote – tai gi proto atributika! Akys, ausys, uoslė, skonis, kūnas, kvėpavimas nežino kas yra teisinga, sveika, madinga, svarbiausia, prasminga ir t.t. Arba malonu, gražu, patinka, arba ne!!!
Arba malonu kvėpuoti, žiūrėti, uostyti ir t.t. arba ne!!! Nėra jokių proto taisyklių. Čia viena vienintelė taisyklė, malonu arba ne!!! Gyvenimas yra procesas, o ne tikslas. Kikvienas mūsų veiksmas, judesys ir t.t. atliktas be malonumo mus veda prie nepasitenkinimo!
Ne su klizma, ir kitomis taisyklėmis reikia save valytis, o su maloniais pojūčiais, džiaugsmingomis emocijomis save harmonizuoti!!!
Joga, cigun, taiči, ir visos pasaulio religijos yra tik patarėjai, pranešėjai kaip, atsilošti, kur ieškoti gyvenimo eigoje, prarastų malonių pojūčių, emocijų, prarasto gyvenimo džiaugsmo!!!
Viskas kas jums yra malonu ir jeigu tas malonumas prideda jums gyvybingumo ir yra teisinga. Visa kita yra pražūtingos taisyklės, kurių autorius protas!
Savimi patenkintas prievartautojas irgi jaučia malonumą bet, prievarta prieš aplinkinius slopina jo paties gyvybingumą, džiaugsmingas emocijas ir palaipsniui atveda prie nepasitenkinimo. Galima nukariauti, pavergti visą pasaulį ir tapti nelaimingu. Todėl yra dar vienas labai svarbus faktorius, tai vientiso ryšio pajauta, su tave supančiu pasauliu. Vienybė! Vientisumas! Viskas yra tavo paties sąmonė – sako rytų išmintis!
Praktikuojantis protų rūšis eina link nepasitenkinimo, mirties keliu!
Praktikuojantis malonius pojūčius,pozityvias emocijas, kokybiškas sąmonės būsenas(fazes) eina pasitenkinimo, gyvenimo keliu.
Kaip gauti naujus malonius pojūčius, emocijas, kokybiškas sąmonės būsenas, kaip tai valdyti? Nėra tokių metodų! Visos intelektualios žinios yra vakarykštės, o konkrėčios emocijos, pojūčiai, kokybiškos būsenos visados čia ir dabar. Jos arba yra arba ne.Jaučiate malonumą arba ne, esate gyvibingas dabar, arba ne. Valdote visa tai dabar, arba tik žinote apie tai!
Nėra tokių metodų kaip, daryti stebuklus!Ką gi tada daryti jei nėra metodų?
Veikite ne veikimu!(Laozi). Vanduo sutikęs savo kelyje kliutį, apteka ją...
Veikite kaip vanduo, tekėkite su malonumu...Yra tik metodai kaip ieškoti savye malonumo, kaip padidinti savo gyvibingumą...bet reikia surasti ir skirti tam laiko...Kiek skirsime sau laiko ir kiek malonumo savyje surasime, kiek gyvibingumo, emocijų ir pasitenkinimo gausime priklauso nuo kiekvieno iš mūsų...Nėra tokių metodų, pratimų kaip surasti, yra tik metodai kaip to ieškoti...Nėra tokių mokytojų, kurie gyventų už mus...


Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vanduo: 03 rugsėjo 2007 - 23:00
Kas čia per paskaita? Apie ką norėjai diskutuoti, kad taip nuodugniai išnagrinėjai mūsų protus?
Atsakyti
QUOTE(Luknė @ 2007 09 04, 10:35)
Kas čia per paskaita? Apie ką norėjai diskutuoti, kad taip nuodugniai išnagrinėjai mūsų protus?


Jau Lukne atpažino tarp mano pasisakymo savo protą! Ji sako: mūsų protus aš nuodugniai išnagrinėjau...
Gal atsiras turinčių ir kitokias proto rūšis, būtų įdomu.
Negi pas visus tik tas protelis, kurį apibūdinau?
Bet ir jį ne kiekvienas pažysta, o juk jis ne tik geradaris bet, ir daugelio problemų priežastis...Tad manau, kad visiems, kuriems įdomu, kurie nori pažinti savo protą, pravartu jį panagrinėti...Nes jame kyla klausimai, jis ieško atsakymų, o kas jis pats toks yra? bigsmile.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vanduo: 04 rugsėjo 2007 - 12:11
QUOTE(Vanduo @ 2007 09 04, 14:06)
Jau Lukne atpažino tarp mano pasisakymo savo protą!<...>Gal atsiras turinčių ir kitokias proto rūšis, būtų įdomu.
Negi pas visus tik tas protelis, kurį apibūdinau?

Supratau, ne ten pataikiau doh.gif . Su savo proteliu daugiau nebetrukdysiu skesti svajose, apie jūsų nuostabųjį, neeilinį, ypatingos rūšies protą 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(Vanduo @ 2007 09 04, 13:06)
Negi pas visus tik tas protelis, kurį apibūdinau?

neturiu supratimo, nes tingisi tokius traktatus skaityt. Iš kur čia copy-paistinai?

O pirmoji žinutė anei su religija anei su ezoterika kažkaip nelabai rišas.

QUOTE(Luknė @ 2007 09 04, 15:00)
Supratau, ne ten pataikiau  doh.gif . Su savo proteliu daugiau nebetrukdysiu skesti svajose,  apie jūsų nuostabųjį, neeilinį, ypatingos rūšies protą  4u.gif

nium jo, akivaizdūs proto skirtumai vien iš žinučių ilgio cool.gif Mūsiškiai, ką padarysi bet šiai temai pernelyg skurdūs biggrin.gif
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo sąvaržėlė: 04 rugsėjo 2007 - 14:05
QUOTE(Vanduo @ 2007 09 04, 00:02)
Taigi, Popiedžius ...

O kas tas yra? unsure.gif
Atsakyti
Malonu, kad pirmoji ir kol kas vienintelė reakcija į mano ,,traktatą“ –NEIGIMAS!
Jau turime ir tokių, iš kurių pasisakymų, galima spėti, kad jie vos neįsižeidė, kad mano pasisakymas neįtiko jų protams…Atleiskite, kad neįtikau.
Tikuosi, kad atsiras ir dar kitaip mąstančių. bigsmile.gif
Taigi, turime dar vieną proto savybę(tam tikros rūšies proto(linijinio)),tai -NEIGIMAS. Kas tai per savybė?
Kai kitas mąsto, supranta, elgiasi ne taip kaip ,supranta mano protas, tai jis klysta, nusišneka, yra kvailas ir t.t. Paprasčiau sakant: jis neįtinka mano protui, jis kitoks.
Taigi, linijinis protas, negali pakęsti kitoniško, naujo, jis garbina tik pats save ir nori save išsaugoti, todėl prieš kitaip mąstančius įsijungia gynybinė reakcija.
Taigi savybė NEIGIMAS, atsiranda tada, kai linijinis protas gynasi nuo naujo, kitoniško. NEIGIMU siekiama išsaugoti save, savo seną ir įprastą.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vanduo: 04 rugsėjo 2007 - 15:50
Aš permečiau akimis ir pagalvojau "vaje, kiek daug gramatinių klaidų" smile.gif
Atsakyti
QUOTE(winia @ 2007 09 04, 16:38)
Aš permečiau akimis ir pagalvojau "vaje, kiek daug gramatinių klaidų" smile.gif


Štai turime dar vieną proto savybę – jis viską vertina, sveria. Pagal kokius kriterijus jis vertina?
Žinoma, kad tik pagal savo! (Tai kas vertinama ir pripažinta visuomenėje).Šiuo, atveju, jeigu žmogus daro daug gramatinių klaidų, tai jis tikriausiai blogai mokėsi mokykloje, gal aplamai neturi išsilavinimo ir t.t. Protas vertina ir bando surasti vietą šiuo atveju man, savo vertinimo skalėje. Priklausomai kur jis atras vertinamam objektui vietą, savo hierarchijos skalėje, nuo to priklausys tolimesnis požiūris į tą objektą, šiuo atveju į mane.
Jeigu aš būsiu pastatytas žemutinėje vertinimo skalėje, tai ir tolimesnis požiūris bus į mane atitinkamas...
Pavyzdžiui: Jeigu žmogus daro daug gramatinių klaidų, tai ar aplamai verta toliau skaityti, gilintis, ką jis nori pasakyti, nes vargiai ką protingo jis gali pasakyti...(nes protingas turi nedaryti klaidų, tik nemokšos jas daro ir t.t.)
Taip protas dėl menkiausios smulkmenos, kuri neįtinka jam, gali užsidaryti nuo išties naudingos temos, kuri galbūt informuotų apie naujas galimybes ir t.t.

Atsakyti

Na nepatikimas man šaltinis, kuriame nemažai elementarių klaidų smile.gif

Atsakyti
QUOTE(winia @ 2007 09 04, 17:18)
Na nepatikimas man šaltinis, kuriame nemažai elementarių klaidų smile.gif


Menkiausias neatitikimas, neįtikimas, įvykis, situacija, gali sukelti linijiniame prote susierzinimą, įsižeidimą, pyktį, pasišaipymą, nepasitikėjimą, prievartą, abejojimą ir t.t. NEIGIMO reakciją! Ką žmogus neigdamas praranda? Nieko nepraranda, protas(jis) išsaugo pats save, savo seną ir įprastą.(Tik esant pastovioje neigimo būsenoje atsiranda įvairios ligos. Kaip gydytojai sako: visos ligos nuo nervų).
Ką žmogus neigdamas atranda? Tai, kad jis teisingai galvojo, taip ir maniau ir t.t.(Ir ligas dar, jeigu neigimas jo gyvenime dažnas reiškinys).
Protas vėlgi išsaugo pats save, savo seną ir įprastą, žmogus koks buvo toks ir lieka ir tik dar labiau įsitvirtina savo teisingume.
Štai dar turime vieną proto savybę- TEISINGUMAS! Teisinga bus tik tai, kaip supranta mano protas, taip kaip aš, visa kita yra neteisinga.
Dabar aišku, kad tik prievartautojai kovoja už teisybę, jų šūkis: tegyvuoja teisingumas ir t.t. Tegyvuoja visur ir visame tik mano supratimas, tik mano protas – taip būtų pasakyti teisingiau.
Ir dar turime vieną proto savybę: pastovus neigimas gali sukelti neigiamas emocijas, nepasitenkinimo gyvenimu jausmą ir ligas...Visa tai, atsitinka palaipsniui...
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo Vanduo: 04 rugsėjo 2007 - 17:08