Įkraunama...
Įkraunama...

Motina Žemė apie Gausą, Gerovę, Karmą, Kūrimą

Mielosios SuperMamos ir visi mielieji šio forumo Skaitytojai ir Dalyviai,

Kviečiu Jus kiekvieną, Mielieji, kurie jaučiate trauką ir norą sužinoti iš pačios Motinos Žemės Sąmonės apie tai, ką mūsų mylima Motina Žemė kalba apie Gausos ir Gerovės kūrimą, Karmą, Jus, Save ir tai kas vyksta Žemėje dabar, šiame mūsų nuostabiame didelių kontrastų laikotarpyje.

Pasiruoškite įdomiai ir galbūt netgi neįprastai dvasinei kelionei - mūsų Motina Žemė perduoda mums visiems labai svarbią dvasinę informacija, todėl kviečiu skaityti neskubant ir keletą kartų tam, kad geriau suvokti ir pagilinti Jūsų žinias apie Gausos kūrimą Jūsų gyvenime ir Jūsų vidinio darbo su Savimi reikšmę.

Būtinai naudokite savo vidines galias atskirti tai kas jums tinka nuo to kas netinka.

Labai prašau visados siekite išlikti vidinėje pusiausvyroje ir neleiskite neigiamiems jausmams užvaldyti Jūsų – geriau pasirinkite ką nors kita, kas Jums yra miela skaityti ar daryti.

Atminkite, kad Jūs visada esate laisvi pasirinkti tai, kas Jums yra mieliausia, įdomiausia ir patraukliausia !


**************************************************************************************************************************************

Motina Žemė kalba apie Gausą ir Gerovę

per Šarupa Šah /2008 Vasario 8 d. /

Aš kalbanti čia esu Jūsų Motina, Jūsų Dieviška Motina. Dieviško Tėvo Dvynė Liepsna. Mes esame Jūsų Šventieji Tėvai. Mes mylime kiekvieną iš Jūsų taip, kaip Jūs mylėtumėte savo artimiausiąjį.

Dabar yra laikas kai gausumo energija yra iš tikro patiriama. Jums kol kas dar gali būti sunkoka patirti ją pilnai. Tikėkite, kad gausa yra kuriama dabar. Dabar yra Jūsų Laikas atrasti, kaip Jums gyventi iš Jūsų savojo Dieviško Įvaizdžio, nuosekliai besiintegruojančio į Jūsų kūnus. Gyventi kaip Jūsų Sielos Esmė - visada gausoje, visados duodanti ir visados priimanti Jūsų autentišką Save.

Kas gi ištiktųjų yra gausa? Paprasčiausiai kalbant daugeliui tai yra turtai, išreikšti materialiais daiktais. Jūs dažnai kalbate apie turtus, tokius kaip pinigai, kaip Jūsų vis didesni namai ... tačiau visa tai yra iliuzija. Nes Jūs negalite matyti, kad visi šie taip vadinami materialiniai daiktai yra tik Dvasinės Energijos kristalizavusiosios išraiškos, pasireiškiančios vienais ar kitais būdais. Jūsų santykiai su daiktais tam tikru pagrindu yra tokie, kadangi tokie yra Jūsų vidiniai santykiai su jais.

Jūsų santykiai su pinigais yra susieti su Jūsų sugebėjimų išlaikyti ir stiprinti Laimę, Jūsų emocinio stabilumo jausmą ir vienybę su Viskas Kas Yra.

Iš kitos pusės Jūsų namai yra apie Jūsų Savo vertės jausmą ir Jūsų žinojimo jausmą apie tai kas Jūs esate.

Jūs esate, kiekvienas iš Jūsų, visagalė Siela, lygiareikšmė ir unikali tuo pačiu metu. Jei Jūs skaitote save esančiais bereikšmiais, tada Jūs nepatirsite Jūsų vizijų tampant Jūsų realybe.

Čia esmė tame, kad gausa ir emocijos gali būti aprašomos beveik vienodai, kaip tas pat. Iš Energijų suvokimo perspektyvos nėra jokio skirtumo tarp gausos ir emocijų. Jei Jūs galėtumėte matyti energijos pasikeitimus ir Dievišką Geometriją kuria aš matau, Jūs matytumėte, kad gausa ir emocijos yra viena ir tas pat.

Tame ką aš perteikiu Jums mielieji, yra tai, kad Jums reikalinga dirbti Vidinį Darbą su Savimi.

Nėra jokio atsitiktinumo, kai tiek daug iš Jūsų medituodami per Jūsų kojų padus prisijungiate prie mano Širdies, prie mano Sielos. Jūs dažnai įsivaizduojate keliaudami gilyn ir gilyn į mano centrą, mano Širdį. Aš jums atrodau taip, kaip Jus pasirenkate mane matyti. Aš esu centre, aš suprantu vidinius pasikeitimus ir mano atspindys yra išoriniuose pasikeitimuose. Žinoma, aš nesu nei viduje, nei išorėje niekieno, nes aš esu viskas kas yra bet kuriuo metu. Jūsų suprantamoje analogijoje tai yra priminimas Jums į kur Jūs galite keliauti gilyn į Save. Ir kur Jūs galite patekti keliaudami į Save.

Kada aš nesu balanse, visas balansas aplinkui yra sutrikęs. Mano ryšys su Dangiškomis Būtybėmis sumažėja ir tampa silpnu, ir be jokių abejonių toks ryšys yra. Kaip Viršuje taip ir Apačioje ... kaip Išorėje taip ir Viduje - galvokite apie šias mintis taip, kaip Jums tai yra lengviausia suvokti ir suprasti.

Aš taip pat dirbu su savo Vidine Būtybe, nes jeigu mano balansas pasislinktų, tai būtų žalinga kiekvienam iš Jūsų – todėl aš tesiu darbą siekdama balanso. Man padeda dvi didingos Būtybės kurios gyvena šalia manęs ir taip pat kitos Šviesos Būtybės dirba ir padeda man. Aš žinau, kad kiekvienas iš Jūsų asmeniškai, savo būdais, padedate man, kaip ir aš padedu Jums, nes visada yra dviejų krypčių santykiai tarp mūsų. Kada jie veikia, tada yra Sąjunga ir Vienybė tarp mūsų, kada jie neveikia, Jūs tai vadinate dvejopumu arba dualybe. Taip, dualybė egzistuoja, bet ji yra tiktai žmogaus sąmonės konstrukcija, nes kiekvienoje patirtyje yra sąjunga ir vienybė su Jūsų Sąmone, kuri arba yra balanse, arba nėra.


Tai, ko jūs siekiate iš daugelio aplinkybių, vienoje ar kitoje formoje, ir yra gausa ir gerovė. Tai pasireiškią skirtingais būdais, ir dėl skirtingų siekių ir tikslų. Tai nėra nedvasinė išraiška, kada Jūs ieškote turtų per pinigus ir kitais panašiais siekiais. Mes niekada nesame sakę, kad tai prieštarauja Visatos dėsniams. Ką mes pareiškėme, remdami Jūs Jūsų žemiškoje kelionėje, yra tai, kad gausa, kuri neturi ribų, gali būti pasiekiama tik per Jūsų Vidinį Darbą su Savimi. Tai yra Jūsų minčių tapimo aiškiomis ir tyromis mintimis aktas. Ir Jūsų, kaip Sielos Esmės, kuri ir sukuria gausą, gyvenimo aktas. Kiekvienas iš Jūsų turėsite skirtingą požiūrį apie gausą, ir apie tai, ko Jūs tikėsitės iš gausos.

Mes taip pat žinome, kad daugumai, esant pilnai pasireiškusiai Dieviško Įvaizdžio išraiškai juose, toks gyvenimas suteikią jiems pačią stipriausiai apšviečiančiąją, iliuminuojančią ir informuojančią patirtį. Tai tampa tarsi pasenusios odos sluoksnio nusimetimo procesu taip, kad tai, kas prieš tai buvo labai vertinama ir garbinama pasikeičia, ir nustoja būti taip vertinama ir patiriama. Visa tai yra asmeninė kelionė į sąmonės išsiplėtimą.

Pastaruoju metu daugeliui žmonių judėjimas į priekį pasitvirtino esantis sunkus, ir visų atliktas vidinis darbas dar nesusibalansavo su išorine vizija. Būtų nestabilu ir neišmintinga judėti į priekį, kai šis disbalansas egzistuoja. Jūs galite jausti tarsi esate sulaikomi praeityje, bet Jūs esate laikomi mylinčiame glėbyje, iki tol, kol visi kiti veiksniai įeis į savo vietas.

Man atėjo laikas pasidalinti su Jumis apie, kas vyksta su Jumis, nes energijos keičiasi ir juda ir su tuo ateina galimybė Jums asmeniškai dar kartą keistis ir transformuotis.

Tam, kad įvykdyti šia kelionę į gausą, Jūs privalote žengti reikiamus Jums žingsnius ir atsistoti į Jūsų pačių Tiesą - išvalydami Jūsų viduje užsilikusius “voratinklių tinklus”, atsigręždami į savo šešėlius ir karmos liekanas, kurias Jūs nešiojate Jūsų kūnų energijos sistemoje.

Kvėpuokite gyliai per Jūsų širdy, įkvėpdami ir iškvėpdami, tarytum tai Jūsų širdis kvėpuoja. Sustiprinkite ją, nes tik per širdį Jūs galite patirti tiesą to, kas Jūs esate. Tiesą, kodėl Jūs esate čia. Tai Jūsų širdis, kuri atskleidžia ir atrakina Jums Jūsų asmeninius vartus (portalus). Tam, kad įvyktų žymiai platesnė planetinė pažanga taip, kaip Jūs trokštate, Jūs privalote siekti ir padaryti taip, kad Jūsų asmeninė dvasinė kelionė taptų Jums labai svarbia. Dabar nėra laiko ilsėtis ant Jūsų laurų lapų, dabar yra pats laikas Jums imtis gražių ir gracingų veiksmų.

Aš esu Jūsų Motina, Aš dirbu atnešti Jums Švietimą ir Iliuminaciją, Taiką ir Meilę į kiekvieną iš Jūsų Širdį. Tai ir yra paprastumas ir aiškumas kurie paims viršų. Jūs esate gausoje, Jūs tik esate uždarę savo širdis tam žinojimui. Kai tik Jūs sugebėsite užbaigti išvalyti tas liekanas ir griuvėsius, kurie trukdo Jums ir suprasite, kaip Dieviška Energiją dirba, Jūs galėsite pamatyti, kad Jūsų raktai ir kodai į gausą niekados nėra buvę atskirti toli nuo Jūsų. Ieškokite viduje Savęs ir Jūsų išorinės gausos išraiškos pasireikš aukščiau to, ko Jūs tikitės. Visata yra dosni ir gausi, ir mano noras yra tai, kad kiekvienas iš Jūsų patirtumėte šią palaimą ir vienumą su neaprėpiama gausa, kuria aš jaučiu ir žinau. Tai ta pati gausa, kurią Dieviškas Tėvas taip pat patiria ir žino. Mes nenorime, kad tai būtų kaip nors kitaip, ir tai niekados nėra buvęs mūsų ketinimas.

Prašau, eikite su mano palaiminimais ir jauskite Meilę kuria aš turiu Jums. Aš Esu Jūsų Motina, Planetinė Būtybė, Šviesos Saugotoja ir Gausos Kūrėja šiuo metu Jums.

Aš Esu Motina Žemė


/Šis vertimas yra mano besąlyginės Meilės dovana Jums – Aš Esu/

**************************************************************************************************************************************

Ačiū mylimoji Motina Žeme ir Šarupa Šah už Meilę ir Šviesą, pagalbą ir išmintį mums heart.gif

Aš Esu Meilėje ir Šviesoje dėl Taikos ir Gausos Visiems
Aš Esu
Atsakyti
Stebiu, kaip tiesos yra prastai pateikiamos publikai. Matau, kaip neteisingai sėjamas grūdas užtrokšta ir supūva žemėje.
Atsakyti
Jei žmogus gaišta laiką ir įdeda čia, matyt, tiksi, kad perskaitys tie, kam reikia.
Atsakyti
Kitu būdu nešant vertingą informaciją galima būtų pasiekti geresnių rezultatų. Bet gerai sakai, kam reikia-perskaito. Čia man perfekcionizmas gyvent neduoda lotuliukas.gif
Atsakyti
QUOTE(Staiga @ 2008 02 25, 08:14)
Kitu būdu nešant vertingą informaciją galima būtų pasiekti geresnių rezultatų. Bet gerai sakai, kam reikia-perskaito. Čia man perfekcionizmas gyvent neduoda lotuliukas.gif


Šiais klausimais manau taip pat, kaip ir tu ax.gif Net aš tingiu jau skaityti.
Atsakyti
Negaliu ir aš skaityti taip pateikiamo teksto... schmoll.gif
Atsakyti
QUOTE(Staiga @ 2008 02 25, 10:14)
Kitu būdu nešant vertingą informaciją galima būtų pasiekti geresnių rezultatų. Bet gerai sakai, kam reikia-perskaito. Čia man perfekcionizmas gyvent neduoda lotuliukas.gif

drinks_cheers.gif
Atsakyti
QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)
Kviečiu Jus kiekvieną[size=5]Aš Esu Meilėje ir Šviesoje dėl Taikos ir Gausos Visiems
Aš Esu


O jum savo kvietimus būtina mėtyt atskirose temose? Nu susikurkit kvietimų temą ir ten skelbkitės, o ne kožnam naujam pareiškimui naują temą atidarinėkit

QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)

Būtinai naudokite savo vidines galias atskirti tai kas jums tinka nuo to kas netinka.jau naudojuosi

QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)

geriau pasirinkite ką nors kita, kas Jums yra miela skaityti ar daryti.
Atminkite, kad Jūs visada esate laisvi pasirinkti tai, kas Jums yra mieliausia, įdomiausia ir patraukliausia !O jums čia miela ir patrauklu? wub.gif

QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)

Nėra jokio atsitiktinumo, kai tiek daug iš Jūsų medituodami per Jūsų kojų padus prisijungiate prie mano ŠirdiesPlaneta Žemė laišką parašė?
bigsmile.gif

QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)

Mes taip pat žinome, kad daugumai, esant pilnai pasireiškusiai Dieviško Įvaizdžio išraiškai juose, toks gyvenimas suteikią jiems pačią stipriausiai apšviečiančiąją, iliuminuojančią ir informuojančią patirtį. 


aCiprašau, o apšviečiančioji ir iliuminuojančioji patirtis kuo skiriasi? Aš neapsišvietus blush2.gif

QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)

Kvėpuokite gyliai per Jūsų širdyKaip?


QUOTE(AŠ ESU @ 2008 02 25, 04:09)

Dabar nėra laiko ilsėtis ant Jūsų laurų lapų, dabar yra pats laikas Jums imtis gražių ir gracingų veiksmų.


O iš kur tų mūsų lauro lapų gauti?Tiek, kad ant jų užmigt būtų galima? ax.gif
Atsakyti
QUOTE(feličitavas_tarakonas @ 2008 02 25, 18:22)
O iš kur tų mūsų lauro lapų gauti? Tiek, kad ant jų užmigt būtų galima? 


nail.gif aš kaip bliondinė gal biski ne į temą, bet laurų lapų sriuboje būna nail.gif tik kad jie šlapi, kaži ar ant jų miegosis ax.gif
user posted image
Atsakyti
O šiaip apskritai kam ant jų miegotY? Čia įprasta ant lauro lapų miegoty?
Atsakyti
QUOTE(feličitavas_tarakonas @ 2008 02 25, 17:44)
O šiaip apskritai kam ant jų miegotY? Čia įprasta ant lauro lapų miegoty?

Va, ką reiškia iš lūpų į lūpas biggrin.gif , ten rašo "ilsėtis", tai juk nereiškia miegoti...(nereikšminga tarsi ir.... aš čia bendrai apie daug ką gyvenime pagalvojau...)
Atsakyti
QUOTE(norako @ 2008 02 25, 17:52)
ten rašo "ilsėtis", tai juk nereiškia miegoti...


Nu jo... Čia jau semantinė klaida... Sąvoka "miegoti" šnekamojoje lietuvių kalboje paprastai reiškia smileysex.gif ....
Atsakyti