Įkraunama...
Įkraunama...

Klaipėda: l/d Svirpliukas

Apie sita darzely irgi neradau inbformacijos, nors kiek zinau is pazystamu kad tai tikrai neblogas darzelis. Mes i ji uzsirase nuo 2009 m. rusgejo, galnet buvo galimybe patekti ir siemet i jy, bet ten priima nuo 1,5 metu o mums i darzely teko iseiti anskciau. |Svarstau galimybe kitais metaios rugsejy kai ateis mums eile pereity i Svirpliuka, nes plius ir arciau namu, ir arciau darbo, patogesne susisiekimo vieta.
Atsakyti
mes irgi norėtume nuo kito rudens į šį darželį keliauti, bet jei pakils tooookie mokesčiai rajoniniams vaikams, manau teks galvoti kaip visai vaiko nevesti, močiučių pagalbos prašyti ...
Atsakyti
QUOTE(digi @ 2008 11 18, 16:16)
mes irgi norėtume nuo kito rudens  į šį darželį keliauti, bet jei pakils tooookie mokesčiai rajoniniams vaikams, manau teks galvoti kaip visai vaiko nevesti, močiučių pagalbos prašyti ...


Musu viena mociute uz 150km, kita uz 250km ir abi dirba. O kokie dar mokesciai, nieko negirdejau....Manau vistiek tai bus kur kas pigiau nei aukle samdyti mirksiukas.gif
Atsakyti
QUOTE(laizanika @ 2008 11 18, 22:41)
Musu viena mociute uz 150km, kita uz 250km ir abi dirba. O kokie dar mokesciai, nieko negirdejau....Manau vistiek tai bus kur kas pigiau nei aukle samdyti  mirksiukas.gif

aš rajoninius vaikus turėjau omenyje, juk žada priimti naują sistemą darželio apmokėjimo, kad už rajonuose registruotus vaikus tektų mokėti iki triejų kartu brangiau nei dabar... va tada kaži kiek mūsų ne Klaipėdoje registruotų išgalės leisti vaikus į darželiu, na bent man tai oi kaip perbrangu butu doh.gif (na bet gal vis tik susimils ir nepriims tokių drastiškų spredimų)
Atsakyti
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SVIRPLIUKAS“
2007-2008 m. m. VEIKLOS VIEŠO SKELBIMO TVARKOS APRAŠAS

Klaipėdos lopšelis-darželis „Svirpliukas“.
Adresas: Liepų 43a, LT-92145, Klaipėda. Tel./faks. 8 46 314756. El.p.audrasile@takas.lt
Klaipėdos lopšelis-darželis “Svirpliukas“ - neformaliojo (ikimokyklinio ugdymo) švietimo mokykla. Tai viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti visas juridinio asmens teises.
Bendrosios paskirties ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaiga.
Veikia 8 grupės: iš jų- 2 ankstyvojo amžiaus (1,5-3 metų); 4 darželinio amžiaus ( 3-5 metų);
2 priešmokyklinio ugdymo (6-7 metų) vaikams.
Mokomoji kalba- lietuvių, mokymo forma- dieninė.
Direktorė: Audronė Šiliauskienė , II vadybinė kategorija.
Mokyklos taryba: pirmininkė- Danutė Kadauskienė, auklėtoja;
nariai-Inga Mendelienė, tėvų atstovė; Ona Šapalienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Irena Leontjeva, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams; Dalia Skuodienė, logopedė; Gražina Žurumskienė, auklėtojo padėjėja.

Įstaigos vizija: aukštos pedagoginės kultūros, visuomenės poreikius tenkinanti ugdymo įstaiga, vertinanti nepriklausomą ir kūrybiškai mąstančią asmenybę, kuri būtų pasiruošusi aktyviai dalyvauti naujos visuomenės kūrime.
Įstaigos misija: ugdyti kūrybišką, sugebančią savarankiškai veikti, priimti vykstančius pokyčius visuomenėje, asmenybę, aprėpiant pagrindinius vaiko poreikius: ugdymo, sveikatos, mitybos.
Strateginis tikslas: teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.
Metinės veiklos tikslai:
1. Užtikrinti kokybišką ugdymą;
2. Pagerinti ugdymo(si) sąlygas;
3. Vykdyti į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo metodiką ( pagal tarptautinį ikimokyklinio ugdymo projektą „Gera pradžia“).
Metinės veiklos uždaviniai:
1. Tikslingai vykdyti ugdymo planą;
2. Tirti ir analizuoti veiklos rezultatus;
3. Rūpintis ugdytinių saviraiškos poreikiais;
4. Modernizuoti materialinę bazę;
5. Tęsti į vaiką ir į šeimą orientuotą ugdymą(pagal projektą „Gera pradžia“), tobulinant ugdymo proceso kokybę, ieškant glaudesnio šeimos ir įstaigos bendravimo ir bendradarbiavimo.

Ugdymo proceso veikla: įstaiga ugdymo procesą organizuoja, vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa: R.Rimkienės, V.Gražienės vaikų darželio programa “ Ikimokyklinio ugdymo gairės- programa pedagogams ir tėvams“, bei taikoma į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo(„Gera pradžia“) metodika. Tai sudaro galimybę pedagogams maksimaliai priartėti prie diferencijuoto ir individualaus ugdymo, taikyti netradicinius ugdymo metodus (stebėti vaiką, vertinti jo vystymosi pažangą, sudaryti kiekvieno vaiko individualias ugdymo programas). Atliekame auklėtojų veiklos vertinimą. Ugdome svarbiausias asmenybės savybes: mąstyti, gebėti rinktis norimą veiklą, būti kūrybingiems, išradingiems, rūpintis aplinka. Dienos ritmas organizuojamas taip, kad jis tarnautų visapusiškam asmenybės ugdymui. Grupėse įrengti 5-7 veiklos centrai, kurie užtikrina savaimingą ir individualią ugdytinių veiklą. Vertinamas vaiko gyvenimas „čia ir dabar“. Įstaigos veiklos planuose ir perspektyvinėje programoje numatytos priemonės užtikrina vaikų gyvybės ir sveikatos apsaugą bei socialinį ir psichologinį saugumą: sudarytos sąlygos laisvai rinktis veiklą, vaikų fizinį aktyvumą skatina kūno kultūros veikla, sportinės pramogos, šventės, išvykos į gamtą. Vykdoma vaiko psichiką traumuojančių situacijų prevencija. Laikomasi medicininių, higieninių normų ir reikalavimų (racionali mityba, kūno higiena, švara įstaigoje).
Lopšelyje-darželyje taikome aktyvaus ugdymo(si) komponentus:
1. Veiklos centruose parenkamos priemonės;
2. Sudaroma galimybė veikti aktyviai, panaudojant visus pojūčius;
3. Ugdytiniai laisvai pasirenka ką daryti ir veikti su įvairiomis priemonėmis;
4. Skatiname vaikų bendravimą aptariant veiklą.

Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ veikloje išskiriame šiuos pagrindinius metodikos „Gera pradžia“ bruožus:
1. Metodika adaptuojama atsižvelgiant į Lietuvos socialines, kultūrines bei ikimokyklinio ugdymo tradicijas;
2. Vyksta visuminis vaiko suvokimas ir ugdymas;
3. Naudojame ugdymo individualizavimą, atsižvelgiant į vaiko amžių bei individualų vystymosi tempą(sudarome individualias ugdymo programas);
4. Vaiko ugdymas(sis) vyksta jam žaidžiant ir įvairiai veikiant, bei eksperimentuojant su žaislais ar kitomis ugdymo priemonėmis;
5. Skatinama vaiko veiklos ir mokymosi būdų pasirinkimo laisvė;
6. Ugdytiniai pratinami planuoti savo veiklą („pasižymėjimas“ pasirinktame veiklos centre, dalyvavimas grupės dienotvarkės planavime) ;
7. Vaiko ugdymas ir ugdymasis vyksta mažose grupelėse, bendraujant su kitais vaikais ir suaugusiais;
8. Vyrauja pedagogų pozityvus požiūris į vaiką, jo šeimą;
9. Vaikas stebimas, renkami duomenys apie jo pažangą, du kartus per metus įvertinama vystymosi pažanga;
10. Didelis dėmesys kreipiamas į bendravimą ir bendradarbiavimą su šeima, taikomi įvairūs būdai ir formos, skatiname šeimos narius dalyvauti vaiko ugdyme ir darželio gyvenime;
11. Dominuoja ne pedagoginio proceso, o pedagoginės veiklos planavimas;
12. Veikla planuojama pagal dienyną „Ugdytojų veiklos gairės“;
13. Vyksta nuolatinis pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, savišvieta, savęs vertinimas.
Ugdymo prioritetai: į vaiką ir į šeimą orientuotas ugdymas:
1. Gerbti kiekvieną vaiką, jo šeimos narius;
2. Ugdyti svarbiausias asmenybės savybes (nebijoti pokyčių, ir juos įtakoti; kritiškai mąstyti ir gebėti rinktis; matyti sunkumus ir mokėti juos įveikti būti kūrybingiems, lakios vaizduotės ir išradingiems; būti atsakingiems- rūpintis aplinka, bendruomene, šalimi; skatinti neprarasti noro mokytis visą gyvenimą).
3. Artimai sieti šeimos ir įstaigos bendradarbiavimą.

Netradiciniai ugdymo metodai:
1. Grupės patalpos suskirstytos į 5-7 veiklos centrus, kuriuose vaikai užsiėmimus renkasi laisvai, individualiai, savarankiškai;
2. Vyksta vaiko stebėjimas, jo vystymosi pažangos vertinimas, sudaromos kiekvieno vaiko individualios ugdymo programos;
3. ŽNI (temos nagrinėjimas + tėvų įtraukimas);
4. „Ryto ratas“, „ryto žinios“, “minčių lietus“, įvairios diskusijos, „žaislo kelionė į namus“, „autoriaus kėdė“.

Pedagogai posėdžiuose aptaria netradicinių ugdymo formų ir būdų efektyvumą, tikslingumą. Atliekama analizė, vertinimas. Savo veikloje pagrindinį dėmesį kreipiame į ugdymo procesą, o ne į rezultatą, skatiname vaiko augimą ir vystymąsi, grindžiant veiklą vaiko pomėgiais, geriau ar prasčiau išsivysčiusiais gebėjimais.
Ryšiai su kitomis įstaigomis:
1. Klaipėdos S.Dacho vidurine mokykla – užtikrinamas į vaiką ir į šeimą orientuoto ugdymo pagal projektą „Gera pradžia“ tęstinumas;
2. Su įstaigomis, įgyvendinančiomis projektą: Klaipėdos miesto įstaigomis „Varpelis“, „Pakalnutė“, Palangos „Pasaka“, Kretingos raj. Vydmantų „Pasagėlė“, Gargždų „Ąžuoliukas“, Vilniaus miesto „Boružėlė“, Kauno miesto „Aušrinė“, Šiaulių miesto „Kregždutė“, Kėdainių raj. Dotnuvos „Kaštonas“.
3. Ugdymo Inovacijų Centru, koordinuojančiu „Geros pradžios“ veiklą Lietuvoje.

Lopšelyje-darželyje „Svirpliukas“ ugdymą organizuojame pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatytą mokslo metų pradžią ir trukmę ( rugsėjo 1d.- birželio 31d.). Liepos ir rugpjūčio mėnesiais ugdymą organizuojame pagal atskirą Savivaldybės administracijos Socialinio departamento Švietimo skyriaus nurodymą.
Įstaigoje teikiame logopedo paslaugas. Sistemingai, planingai dirbame su kalbos defektus turinčiais vaikais, konsultuojame tėvus
Priėmimas į lopšelį-darželį „Svirpliukas“:
Vaikus ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas priimame vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, pateikus vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir grupes tvarkoje nustatytus dokumentus.
1. Pradėti ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimame 1-5(6) metų vaikus.
2. Pradėti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimame vaikus, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinį ugdymą anksčiau galime teikti tėvų prašymu ir jei vaikas yra pakankamai subrendęs tokiam ugdymui, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai.
3. Pirmenybę priimant teikiame vaikams:
3.1. specialiųjų poreikių;
3.2. iš nepilnos šeimos;
3.3. iš šeimos, priskiriamos socialiai remtinų šeimų grupei;
3.4. iš šeimos, kurioje vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas;
3.5. iš moksleivių ar studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, šeimos;
3.6. iš šeimos, kurioje auga trys ir daugiau vaikų;
3.7. kurio brolis ar sesuo jau lanko tą įstaigą;
3.8. gyvenančiam netoli įstaigos.
4. Vienas iš tėvų (globėjų) prašymą dėl vaiko priėmimo pateikia direktoriui.
5. Prašyme nurodoma:
5.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas (gimimo metai), namų adresas, kontaktiniai telefonai;
5.2. pageidaujamas vaiko priėmimo į grupę laikas;
5.3. duomenys, kuriais vadovaujantis turėtų būti teikiamas priėmimo prioritetas;
5.4. kitos pageidaujamos (papildomai teikiamos paslaugos).
6. Prašymai registruojami Prašymų registravimo žurnale.
7. Priimant vaiką, pateikiami šie dokumentai:
7.1. vaiko sveikatos būklės pažymėjimas, turint specialiųjų ugdymo poreikių, Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos ar gydytojo specialisto vaiko sveikatos būklės įvertinimo pažyma;
7.2. dokumentai (jų kopijos), patvirtinančios šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ar kitus faktus, kuriais vadovaujantis teikiamas prioritetas.
8. Vaikas į lopšelį-darželį „Svirpliukas“ priimamas laikantis eilės pagal prašymo registravimo datą. Jei įstaigoje tuo metu laisvų vietų nėra, tai, atsilaisvinus vietai, šiam vaikui taikoma pirmenybė.
9. Vaiko priėmimas ugdytis įforminamas dvišale (vieno iš tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio „Svirpliukas“ sutartimi.
10. Sutartyje nurodoma:
10.1. sutarties šalys;
10.2. mokymosi programa;
10.3. šalių įsipareigojimai;
10.4. sutarties terminas;
10.5. nutraukimo terminai ir padariniai.
11. Abu sutarties egzempliorius pasirašo įstaigos direktorius ir prašymo teikėjas. Vienas sutarties egzempliorius lieka įstaigoje, kitas įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui.
12. Vaikų paskirstymas į grupes įforminamas direktoriaus įsakymu.
13. Grupės komplektuojamos nuo balandžio 1d.iki rugpjūčio 31d. ir, atsižvelgiant į grupių užpildomumo pokyčius, gali būti papildomos visus metus.
14. Grupės komplektuojamos iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:
14.1. 1-1,5 metų amžiaus vaikų ikimokyklinėje grupėje - ne mažiau 6 ir ne daugiau kaip 10 vaikų;
14.2. 1,5-3 metų amžiaus vaikų ikimokyklinėje grupėje – ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 15 vaikų;
14.3. 3-5(6) metų amžiaus vaikų ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje grupėje – ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 20 vaikų.

Užmokestis už vaikų išlaikymą lopšelyje-darželyje „Svirpliukas“:
1. už vaiko išlaikymą( kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną) įstaigoje tėvai moka Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą mokestį:
1.1. už maitinimą lopšelio grupėje –6,82Lt.
1.2. už maitinimą darželio grupėje –7,76Lt.
1.3. už maitinimą priešmokyklinio ugdymo grupėje –7,76Lt.
1.4. už ugdymo paslaugas ikimokyklinio amžiaus vaikui kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną – 0,50Lt.
2. Mokestis už vaiko maitinimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse tėvų prašymu mažinamas 50% , jeigu:
2.1. vaikas turi tik vieną iš tėvų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;
2.2. šeima augina tris ir daugiau vaikų, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą;
2.3. tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą;
2.4. vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;
2.5. vaikas turi žymių vystymosi sutrikimų, pateikus gydytojų konsultacinės komisijos pažymą ar neįgalumo pažymėjimą;

3. Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo paslaugas nemokamas, jeigu:
3.1. šeima gauna socialinę pašalpą pagal Socialinės paramos skyriaus pateiktas pažymas;
3.2. vaikas auga socialinės rizikos šeimoje , kuri nesirūpina vaiku ir nepateikia dokumentų dėl lengvatos taikymo, pagal Vaiko teisių apsaugos tarnybos pateiktas pažymas ir Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus komisijos teikimu;
3.3. tėvai neveda vaikų į įstaigą, kai oro temperatūra yra žemesnė kaip minus 20 arba dėl ekstremalių įvykių;
3.4. tėvams(globėjams) raštu pageidavus, vaikas nelanko įstaigos dėl:
3.4.1. vaiko ligos, pateikus gydytojo pažymą, ir savaitę po jos;
3.4.2. tėvų(globėjų) kasmetinių atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
3.4.3. motinos nėštumo, gimdymo atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
3.4.4. tėvų(globėjų) nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;
3.4.5. tėvų(globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus dokumentą iš darbovietės;
3.4.6. mokinių atostogų bei vasaros (birželio – rugpjūčio) mėnesiais;
3.4.7. nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.).
4. Dokumentai, patvirtinantys lengvatos taikymą, pateikiami lopšelio-darželio direktoriui, priimant vaiką į įstaigą, o dokumentai apie vėliau atsiradusią teisę į lengvatą – bet kuriuo metu.
5. Lengvata taikoma nuo prašymo bei dokumentų, patvirtinančių lengvatos taikymą, pateikimo kitos dienos. Už praėjusį laikotarpį mokestis neperskaičiuojamas.
6. Lengvatos taikymas įforminamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
7. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, mokesčiai yra perskaičiuojami ir sumokami neginto tvarka.
2007-2008 m. m. biudžetas:
Mokymo ir ūkio lėšos -166441,00
Mokytojų atlyginimai – 278278,00
Kvalifikacijai kelti – 3270,00
Vadovėliams ir mokymo priemonėms – 1700,00
Mokinio krepšelio lėšų dydis vienam mokiniui – 110,00
Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ pedagogai:

Eil.
Nr. Vardas Pavardė Išsilavinimas Specialybė Turimos pareigos
1. Ona Šapalienė aukštasis Ikim.ped. ir psich. dėstytojo, metodininko Direktoriaus pav. ugdymui
2. Irena Balčiūnienė aukštesnysis Ikim. įstaigų auklėtoja Priešmokyklinio ugd. pedagogė
3. Loreta Rimkienė aukštasis Pradinių kl. mokytoja Auklėtoja
4. Danutė Šedbarienė aukštasis Ikim. įstaigų auklėtoja Priešmokyklinio ugd. pedagogė
5. Ganutė Valantinienė aukštesnysis Ikim. įstaigų auklėtoja Auklėtoja
6. Stasė Jucienė aukštasis Ikim. ped. ir psich. dėstytojo, metodininko Auklėtoja
7. Judita Girdvainienė aukštesnysis Ikim. įstaigų auklėtoja Auklėtoja
8. Danguolė Girdžiuvienė aukštasis Ikim. įstaigų auklėtoja Auklėtoja
9. Audronė Dievinienė aukštasis Ikim. ped. ir psich. dėstytojo, metodininko Auklėtoja
10. Danutė Kadauskienė aukštasis Ikim. ped. ir psich. dėstytojo, metodininko Auklėtoja
11. Regina Vanagienė aukštesnysis Ikim. įstaigų auklėtoja Auklėtoja
12. Vilma Vasyliūtė aukštasis Ikim. įstaigų auklėtoja Auklėtoja
13. Birutė Ramanauskienė aukštasis Ikim. ped. ir psich. dėstytojo, metodininko Meninio ugdymo mokytoja
14. Lina Gudauskienė aukštasis Pradinių klasių mokytoja Auklėtoja
15. Dalia Skuodienė aukštasis Defektologijos, oligofrenopedagogikos su logopedija Logopedė
Laisvų mokytojų darbo vietų nėra.
Vidaus audito rezultatai:
Lopšelyje-darželyje „Svirpliukas“ atliekamas vidaus auditas, kurio dėka nustatomi įstaigos privalumai ir trūkumai. Auditą koordinuoja KVA(koordinacinė vidaus audito grupė). Pasirinkta vertinimo sritis -„ vaiko ugdymo(si) pasiekimai“. Pedagogai nuolat stebi ir fiksuoja vaikų veiklą, vertina daromą pažangą, sudaro individualias ugdymo programas.
Įstaigos vertybės:
Vaikas – noriai lankantis įstaigą, sveikas, gebantis pats rinktis norimą veiklą, kūrybingas, gebantis save realizuoti.
Kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį turintys darbuotojai; geras, šiltas įstaigos mikroklimatas, teigiami tarpusavio santykiai.
Geri ryšiai su ugdytinių tėvais.
Lopšelio-darželio „Svirpliukas“ tradiciniai ir netradiciniai renginiai:
1. „Svirpliukas“ kviečia draugauti“ – mokslo ir žinių dienos paminėjimas;
2. Rudenėlio šventės;
3. Adventinės vakaronės su tėvais, seneliais;
4. Kalėdiniai renginiai;
5. Užgavėnių šventė „vaikai dunda – žemė bunda“;
6. Kaziuko mugė;
7. Velykų šventė „rieda, rieda riedulučiai“;
8. Vaikų gynimo šventė „vaikyste nusijuok“;
9. Inkilėlių kėlimo šventė;
10. Knygelių gaminimo diena;
11. Teminės savaitės: menų, sporto, aplinkos tvarkymo, sveikatingumo;
12. Piešinių konkursai;
13. Išvykos , ekskursijos;
14. Užsiėmimai dailės muziejaus edukacinėse valandėlėse.
Lopšelio-darželio Svirpliukas“ veiklą reglamentuojantys dokumentai:
Įstaiga savo veiklą grindžia Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimais, savivaldybės administracijos Socialinio departamento švietimo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio nuostatais.
Įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti internetinėse Lietuvos Respublikos Seimo (www.lrs.lt), Švietimo ir mokslo ministerijos(www.smm.lt), Klaipėdos miesto savivaldybės(www.klaipeda.lt) svetainėse.Nusiskundimų pateikimo tvarka:
Nusiskundimus galima išsakyti ar pateikti raštiškai lopšelio-darželio „Svirpliukas“ administracijai, skambinti tel. 300730, 314756. galima siųsti elektroniniu paštu: audrasile@takas.lt

Mus rasite: Klaipėdos miesto centre, Skulptūrų parke, adresu Liepų 43a. Atvykti galite autobusu Nr.10 ir mikroautobusu Nr.10.


Papildyta:
QUOTE(digi @ 2008 11 18, 15:16)
mes irgi norėtume nuo kito rudens  į šį darželį keliauti, bet jei pakils tooookie mokesčiai rajoniniams vaikams, manau teks galvoti kaip visai vaiko nevesti, močiučių pagalbos prašyti ...


variantas kurima nors is teveliu mietse pas draugus pazystamus registruotis ir problemos nebus, zinau neviena seima kurie taip darys nes pasirinkimo kito jie neturi, juo labiau, kad nebera jokiu mokesciu uz registruotus asmenis, dar siandiena laikrastyje raso, kad mokesciai uz darzeli nuo 30 iki 60lt pakils
Atsakyti
Tai visa sita info visur grazi ir isdirbta, man labai idomi mamyciu nuomone mirksiukas.gif
Nors is tiesu kuo toliau, tuo labiau linkstu prie to, kad liksime dabartiniame darzelyje g.gif Nors jis ir toli nuo namu, taciau vaikas pripratolabai gerai, jam ten patinka 4u.gif
Atsakyti
QUOTE(laizanika @ 2008 11 16, 11:05)
Apie sita darzely irgi neradau inbformacijos, nors kiek zinau is pazystamu kad tai tikrai neblogas darzelis. Mes i ji uzsirase nuo 2009 m. rusgejo, galnet buvo galimybe patekti ir siemet i jy, bet ten priima nuo 1,5 metu o mums i darzely teko iseiti anskciau. |Svarstau galimybe kitais metaios rugsejy kai ateis mums eile pereity i Svirpliuka, nes plius ir arciau namu, ir arciau darbo, patogesne susisiekimo vieta.nu nemaciau kad teveliu atsiliepimu reikia g.gif , rasai kad neradai informacijos apie darzeli prasom ji, tau ziuriu tik kabinetis doh.gif
Atsakyti
QUOTE(laizanika @ 2009 01 28, 02:33)
Tai visa sita info visur grazi ir isdirbta, man labai idomi mamyciu nuomone  mirksiukas.gif
Nors is tiesu kuo toliau, tuo labiau linkstu prie to, kad liksime dabartiniame darzelyje  g.gif Nors jis ir toli nuo namu, taciau vaikas pripratolabai gerai, jam ten patinka  4u.gif


Vis skaitau savo sita posta zodis po zodziu ir niekaip nerandu kurioje jo vietoje prie tamstos kimbu, kaip kimbu, kur rasau kad pateikta info bloga ar klaidinga g.gif
Beto as va lyg ir sitame poste paaiskinau kokia info man reikalinga, atsiprasau gerbiamoji kad jusu is anksto neinformavau, nes tikrai negalvojau kad busite taip susinteresuota man padeti 4u.gif
Turbut vertejo is karto padekoti uz tokia isamia ir placia informacija - aciu labai 4u.gif


O gal kas galite pasidalinti ir asmenine patirtim, o ne mokejimu naudotis internetu g.gif Beje, visa tokia pobudzio informacija apie visas Klaipedos ikimokyklinio ugdymo istaigas galite rasti cia.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo laizanika: 04 vasario 2009 - 21:44
Tai kas nors pasisakys apie sia isaiga ar ne?

Pries kelis metus ten atlikinejau eksperimeta (mokiausi pedagogikos...) - stebejau kaip vaikai skirsto daiktus i grupes... Faini vaikuciai smile.gif Tik aukltoja toje grupeje kur as atlikau praktika, nuolat reke ant tu maziuku (jiems tik kokie 3 ar 4 metukai tebuvo...) ... Nezinau ar ji tebedirba... g.gif
Atsakyti
QUOTE(Auksine Zuvele Georgia @ 2009 02 17, 23:44)
Tai kas nors pasisakys apie sia isaiga ar ne?

Pries kelis metus ten atlikinejau eksperimeta (mokiausi pedagogikos...) - stebejau kaip vaikai skirsto daiktus i grupes... Faini vaikuciai smile.gif Tik aukltoja toje grupeje kur as atlikau praktika, nuolat reke ant tu maziuku (jiems tik kokie 3 ar 4 metukai tebuvo...) ... Nezinau ar ji tebedirba...  g.gif


Idomu tikrai ar tebedirba g.gif

Bet tikrai,negi nera teveliu SM kuriu vaikuciai eina i sita darzely g.gif

Idomu butu isgirsti ju nuomone, nes as dvejonse nerealiose doh.gif
Atsakyti
Puikus darzelis! Lankom lopseline grupe ir esam labai patenkinti! 4u.gif
Aukletojos nuostabios! wub.gif
Atsakyti
Girdejau, kad to darzelio vedeja labai gera, rupinasi labai, nors, i ta darzeli patenka ne visi norintys smile.gif jei suprantat ka turiu, reik labiau panoreti wink.gif
Atsakyti