Įdomu, ką tėveliai galvoja apie vaikų popamokinę veiklą?
Kaip renkasi, ar kaip padeda vaikui išsirinkti ką jis lankys?
Ar vadovas daug reiškia?
Ar tėveliams būtų įdomu patiem su vaiku lankyti kažkokį užsiėmimą?
Ar šokiai gali išlaisvinti vaikų fantaziją?
Ar šokdamas vaikas gali atsiskleisti?
Kokia veikla naudinga vaiko saviraiškai? Kodėl?

Labai noriu sužinoti tėvelių nuomonę, apie vaikų popamokinė veiklą, labai laukiu atsakymų ir pamąstymų apie tai.