Noriu priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnį bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudojimas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus įstatymais numatytus atvejus).
Todėl informuoju, kad į skaitytojų skyrelį nebus leidžiama talpinti nuorodų "parsikrauti" knygas, išskyrus savo sukurtus kūrinius arba turint rašytinį autoriaus sutikimą. Jeigu norite neteisėtai dalintis knygomis, prašau tai daryti asmeninėmis žinutėmis, bet ne šiame forume

Nariai, kurie nesilaikys šių taisyklių bus baudžiami be atskiro įspėjimo

Gražios dienos

Moderatorė