Atlyginimo padidinimo tema turbūt yra viena pačių sudėtingiausių, kalbantis su savo vadovais. Pasikalbėti apie tai ne taip jau paprasta, tačiau jei pokalbis vyks psichologiškai teisingai, galite ne tik gauti didesnį atlygį už darbą, bet ir pakils jūsų autoritetas. Tokių vadovų, kuriems patinka didinti atlyginimus savo pavaldiniams – nėra. Tačiau šiuolaikiniai vadovai vertina tuos darbuotojus, kurie žino ko nori, turi tikslų ir sugeba įgyvendinti savo idėjas.

Pirmas žingsnis: pasiruoškite pokalbiui

Įsivaizduokite, kad esate vadovas ir apgalvokite teiginius, kodėl jūs nusipelnote atlyginimo padidinimo. Galbūt pastaruoju metu pritraukėte naujų klientų? Pateikėte originalių idėjų, kurios atnešė daug naudos? Gal dabar atliekate daugiau pareigų, nei įvardyta darbo sutartyje?

Jei pelną, kurį atnešate kompanijai bent apytiksliai galima suskaičiuoti – puiku: parodykite šiuos skaičius viršininkui. Bet kuriuo atveju, jūsų užduotis – įtikinti vadovą, kad esate jam naudingas darbuotojas net ir tuo atveju, jei teks mokėti jums daugiau.

Antras žingsnis: paruoškite vadovą

Neįsiveržkite į vadovo kabinetą be įspėjimo ir nepradėkite aptarinėti piniginių klausimų telefonu. Idealiausia būtų sulaukti tinkamo momento, pavyzdžiui, sėkmingo projekto užbaigimo, kuriame atlikote reikšmingą vaidmenį. Pasakykite vadovui, kad norėtumėte aptarti jums svarbų klausimą ir sužinokite, kada jam patogiausia tai padaryti. Galite patikslinti, kad norite pakalbėti apie savo indėlį į projektą. Taip ir vadovas galės pasirengti pokalbiui, ir spės apsiprasti su mintimi, kad gali tekti padidinti atlyginimą.

Trečias žingsnis: atsižvelkite į bendravimo stilių

Be abejonės, jūs geriau nei psichologas žinote, kas patinka jūsų viršininkui. Pokalbio metu visą laiką turėkite galvoje ir jam imponuojantį bendravimo stilių. Jei vadovas mėgsta pašnekėti, pradėkite nuo iškalbingos įžangos apie tai, kaip vertinate darbą šioje kompanijoje. O jei vadovas nemėgsta gražbylių, ir linkęs eiti tiesiai prie reikalo, kalbėkite apie tai, kas svarbiausia.

Ketvirtas žingsnis: parepetuokite

Kai jau nuspręsite, ką būtent kalbėsite, kokius argumentus pateiksite, pasitikrinkite: kam nors iš artimųjų trumpai išdėstykite tai, ką norite pasakyti vadovui. Sužinokite, ar kalba skamba pakankamai įtikinamai. Jei artimas žmogus manys, kad kalba nepakankamai argumentuota, apgalvokite dar kartą, kokius dar savo nuopelnus galėtumėt paminėti.

Penktas žingsnis: būkite maksimaliai objektyvus/-i

Pokalbio metu turite aiškiai išdėstyti savo poziciją. Užsiminkite apie savo nuopelnus ir nurodykite sumą, kuri jūsų nuomone galėtų būti pridėta prie esamo atlyginimo. Būkite išmintingi ir nepadidinkite jos kelis kartus, manydami, jog galima bus pasiderėti. Jei reikalausite per daug, į jūsų prašymą rimtai neatsižvelgs.

Šeštas žingsnis: laiku sustokite

Po to, kai aiškiai ir konkrečiai išdėstysite savo poziciją, 2-3 kartus giliai (bet nepastebimai) įkvėpkite ir iškvėpkite ir sustokite. Nereikia daugžodžiauti, leiskite vadovui kiek pagalvoti. Neskubėkite pridurti – „Žinoma, labai norėtųsi didesnio atlyginimo, bet jeigu ne, tai ne...“ Palaukite. Jei vadovas pasakys, kad jam reikia viską apgalvoti, su kažkuo pasitarti – tai geras ženklas. Paprašykite numatyti galutinio pokalbio laiką.

Septintas žingsnis: būkite pasirengę išgirsti bet kokį atsakymą

Jei vadovas sako „Ne“, paprašykite jo pagrįsti atsisakymą. Ar tai dėl kompanijoje egzistuojančios tikslios atlyginimų kėlimo sistemos? Gal kompanija dėl laikinų sunkumų negali mokėti daugiau? O gal vadovas nepatenkintas jūsų darbu? Įdėmiai įsiklausykite į argumentus ir pasistenkite „Ne“ paversti „Taip“. Ką galėtumėte padaryti, kad ateityje vis dėlto gautumėte daugiau.

Jei vadovas sako „Galbūt vėliau...“,  patikslinkite, kada galima būtų grįžti prie šio klausimo.

Jei vadovas sako: „Galiu padidinti atlyginimą, bet tik ne tiek daug, kiek prašote“, sužinokite, ar nebūtų įmanoma didinti atlygį dviem etapais: pirmajame etape jūs gautumėte pusė prašomos sumos, o po kurio laiko (pavyzdžiui, pusmečio) – kitą pusę.  Jei žinote, kad jūsų atlyginimas yra mažesnis už vidutinį darbo rinkos užmokestį – pasakykite tai.

Jei jums vis dėlto nepavyko gauti didesnio uždarbio, pasidomėkite, ar negalėtumėte užimti aukštesnių pareigų. Vadovui tai nieko nekainuos, o jūsų CV papuoš geresnės pareigos, jei sugalvosite pasiieškoti kito darbo.

Jei vadovas sutinka padidinti atlyginimą ir sako „Taip“, padėkokite. Parodykite savo pasitenkinimą dėl įvertinimo, bet nustebimo demonstruoti nereikėtų. Vadovui neturi susidaryti įspūdis, kad jūs nelabai tikėjote sėkme, antraip kitą kartą didesnio atlyginimo jau nesulauksit.

Bet kuriuo atveju pokalbį užbaikite geranoriškai


Kad ir kokį sprendimą priėmė vadovas, pokalbį baikite teigiamai: užsiminkite, kaip įdomu ir malonu dirbti kompanijoje ir tokioje komandoje. Juk žinote, kad paskutinis įspūdis ir frazės - be galo svarbūs. Nepamirškite to!

Sėkmės!