Šalies mokyklas rudenį pasieks pirmieji lietuviškai įgarsinti filmai apie patyčias. Du D. Britanijoje sukurti filmai ne tik patrauklia ir vaikams suprantama forma nagrinėja patyčių reiškinį, atskleidžia įvairias jo formas, bet ir pristato kovos prieš šią problemą būdus.

Apie pusvalandį trunkančių dokumentinių filmų „Rask laiko pasirūpinti“ bei „Nekentėk tyloje“ įgarsinimas bei platinimas šalies mokyklose yra viena iš psichologinę pagalbą vaikams teikiančios tarnybos „Vaikų linija“ įgyvendinamos kampanijos „Nustok tyčiotis“ dalių.


Filmai buvo įgarsinti lietuviškai „Vaikų linijai“ ir Paramos vaikams centrui įgyvendinant EK Daphne programos remiamą projektą „Kuriant mokyklas be patyčių Lietuvoje ir Latvijoje“. Filmų įgarsinimą parėmė ir projektą kofinansavo UAB „Čilija“.

Anot „Vaikų linijos“ vadovo Roberto Povilaičio, neabejojama, kad ši pažintinė mokomoji medžiaga mokiniams bei mokytojams aiškiai ir išsamiai atskleis grėsmingą mastą įgavusių patyčių reiškinį bei supažindins su jo keliamomis skaudžiomis pasekmėmis.

2002 m. sukurtas filmas „Nekentėk tyloje“ pasakoja apie tai, kaip jaučiasi vaikai, iš kurių tyčiojamasi, taip pat – kaip tampama skriaudėjais. Svarbūs faktai iliustruojami autentiškais vaikų, mokytojų, tėvų, žymių žmonių pasakojimais. Atskira filmo dalis skirta patyčių prevencijos mokykloje organizavimui.

Filme „Rask laiko pasirūpinti“ pristatoma vienoje Velso mokyklų įgyvendinta patyčių prevencinė programa, kurios metu mokiniai teikia paramą ir pagalbą savo bendraamžiams. Filmo veikėjai atskleidžia savo dalyvavimo programoje patirtį, jos poveikį mokyklos bendruomenei ir patyčių masto mažėjimui.

Abu filmus lietuviškai įgarsino profesionali aktorė Aldona Vilutytė. Filmai bus platinami mokykloms per švietimo skyrius, taip pat juos bus galima parsisiųsti iš „Vaiku linijos“ internetinės svetainės www.vaikulinija.lt.

Jau ketvirtus metus „Vaikų linija“ vykdo kampaniją ,,Nustok tyčiotis!”, kuria siekiama skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius bei kurti saugią mokyklą be patyčių ir smurto.