Kalėdiniame įmonės vakarėlyje dalyvauti būtina! Net jei tas kitas reikalas Jums atrodo ypač svarbus, to nesupras nei vadovai, nei kai kurie kolegos. Atsisakydami dalyvauti įmonės vakarėliuose  sudarome nelojalaus darbuotojo įspūdį. Visai nebūtina užsisėdėti vakarėliuose iki paryčių, tiesiog reikia parodyti pagarbą kolegoms, kurie labai stengėsi paruošti šventę visiems, ir sudalyvauti bent iškilmingoje vakaro dalyje.

Aprangos kodas

Taip, atsipalaiduoti neteks. Net ir ilsėdamiesi kolegų kompanijoje turite paisyti aprangos taisyklių. Žinoma, šventinio vakarėlio apranga nebus tokia griežta, kaip kasdienė biuro, tačiau teks laikytis lai kurių korporacijos scenarijaus taisyklių. Kur kas paprasčiau, jei vakarėlis turi temą, arba aprangos kodas nurodytas kvietime. Pirmu atveju prireiks trupučio fantazijos ir šiek tiek žinių apie konkretaus laikmečio madą. Antruoju atveju – atidžiai perskaityti kvietime esančius nurodymus ir jų laikytis. Aprangos kodo nepaisyti nevalia.

Subordinacija

Neįsivaizduokite, kad Kalėdiniame vakarėlyje galėsite visiškai laisvai ir neformaliai bendrauti ne tik su kolegomis, bet ir vadovais. Iš tiesų, jūsų tolimesnį kelią karjeros laiptais gali nulemti elgesys per vakarėlius. Neskubėkite pulti į „boso“ glėbį, net jei jis persirengęs kaubojumi. Jis vis tiek yra jūsų viršininkas.

Be galo svarbu nevėluoti į šventę, jei organizuojamas bendras darbuotojų išvykimas.

Jei į šventę pirmiausiai susirenka eiliniai darbuotojai, o tik po to – vadovai, tai išvykimas iš šventės vyksta atvirkščiai: pirmiausiai išeina vadovai, o vėliau – pavaldiniai. Tad jei degate nekantrumu palikti nuobodų vakarą, o viršininkai dar neišvykę, teks pakentėti.

Bendraudami su vadovais niekada nepamirškite subordinacijos, todėl nepatartina dalintis su jais asmeniniais išgyvenimas ir juo labiau – flirtuoti.  Jei elgsitės nekorektiškai, tuojau pat pasklis kolegų apkalbos, o vadovas pasidarys budresnis.

O kaip elgtis, jei pats vadovas ima atvirai demonstruoti susidomėjimą? Ar taisyklė „Niekada neprieštarauk vadovui“ galioja ir vakarėlyje? Jei jis/ji atvirai jus provokuoja, pasistenkite elgtis ramiai ir tvirtai, bent jau tol, kol aplinkui yra kolegų.
 
Štai dar vienas galvosūkis: ar vestis į įmonės vakarėlį savo antrąją pusę? Jei nenurodyta kvietime, būtinai pasiklausinėkite kolegų, ar įmonėje priimta į vakarėlius atsivesti ir savo antrąsias puses.

Vaišės

Vaišių etiketo taisyklės priklauso nuo to, kaip organizuojama šventė. Teminiai vakarėliai dažniausiai derinami su labai neįpareigojančiais furšetais. Juose tvyro demokratiška atmosfera ir minimalus oficialumas. Darbuotojai patys pasirenka kaip ir kur prisėsti pasivaišinti ir pabendrauti. Pagrindinė taisyklė – netrukdyti kitiems. Furšetuose priimta su vienu ir tuo pačiu svečiu bendrauti ne ilgiau kaip 10 minučių.

Jei vakarėlio metu nevartosite alkoholinių gėrimų, greičiausiai, atrodysite kaip „balta varna“ ir būsite apšauktas „nekompanijos žmogumi“. Tačiau jei šių gėrimų padauginsite, rizikuosite ne tik savo reputacija, bet ir (kai kuriais atvejais) darbo vieta.

Laikykitės elementarių taisyklių: sėskitės prie stalo tik tuomet, kai nuskambės oficialus pakvietimas, nepradėkite valgyti, jei dar ne visi kolegos prie stalo aptarnauti. Tačiau yra ir specialių taisyklių. Pagal tarptautinį protokolą, sakyti tostus tokiuose priėmimuose nepriimta.

Jei jums prireikė minutei išeiti, atsistokite nuo stalo tuomet, kai bus keičiami indai, tik ne tuomet, kai verda diskusijos ar sakomos iškilmingos kalbos. Tai būtų suprasta kaip nepagarba ir abejingumas diskusijai. 

Rūkyti, ar nerūkyti? Daugelyje viešų vietų rūkymas bendrosiose patalpose yra draudžiamas. Net jei ir leidžiamas, paklauskite kaimynų iš kairės ir dešinės, ar jie neprieštarautų.

Linkime jums praleisti šventinį įmonės vakarą taip, kad kitą rytą nebūtų ko gėdytis!

Jei trūksta idėjų ir patarimų, kaip pasiruošti šventiniam vakarėliui, užsukite į Supermama.lt forumą "Kalėdų karštligė"


Šaltinis: Kleo.ru