{mosimage}Kai vaikui sukanka treji metai, dažniausiai susimąstome, kas geriau – lankyti darželį ar ne? Bijome išsiskyrimo ašarų, abejojame, ar auklėtoja skirs mažyliui tiek dėmesio ir meilės, kiek skiriame mes, svarstome, ar jis augs ir gudrės taip pat sparčiai, kaip ir namų aplinkoje. Ikimokyklinio ugdymo specialistai pateikia daugybę argumentų, lengvai išsklaidančių šias abejones, įrodančių, kad darželio lankymas praturtina vaikystę.


Platesnė ir įvairesnė socialinė aplinka skatina smegenų raidą.

Pasaulyje <...> pastaruoju metu buvo intensyviai tyrinėjama vaiko smegenų raida. Buvo paneigta teorija, kad kūdikis gimsta su visiškai susiformavusiomis gabumų prielaidomis. Nustatyta, kad turtinga socialinė aplinka – emociniai ryšiai, bendravimas, poveikis vienas kitam – turi įtakos smegenų augimui ir vystymuisi, gabumų prielaidų formavimuisi visą ikimokyklinės vaikystės laikotarpį. Sukurta socialinė vaiko smegenų raidos teorija, kuri aiškina, jog fizinių sąlygų (gero maitinimo, gryno oro, judėjimo) nepakanka, kad vaiko smegenys maksimaliai augtų ir bręstų pagal genetiškai duotas galimybes. Iki trejų metų vaikui labai svarbūs ryšiai su tėvais ir kitais šeimos nariais, sulaukus trejų – būtinas bendravimas su kitais vaikais grupėje, praturtinantis ir išplečiantis vaiko emocinius ryšius, suteikiantis galimybę daugiau bendrauti.

Darželyje sukuriamos palankesnės sąlygos vaikų gabumų prielaidoms susidaryti.

Šiuo metu visiškai įrodyta, kad įvairių vaiko gabumų prielaidos ikimokykliniame amžiuje vis dar formuojasi. Šios prielaidos lemia, kaip lengvai ir greitai vaikas įgis įvairių gebėjimų. Jei vaiką anksti pradeda ugdyti kompetentingas specialistas – ikimokykliniais metais jis plėtoja vaiko gabumų prielaidas, todėl vėliau vaikas lengviau ugdosi įvairius gebėjimus ir pasiekia geresnių rezultatų.

Ne kiekvienoje šeimoje tėvai yra gabūs muzikai, dailei, vaidybai, meniniams judesiams, techninei kūrybai, todėl vienos ar kitos srities vaiko gebėjimų prielaidos nesiplėtoja taip sparčiai, kaip galėtų.

Jeigu tėvai vaiką leidžia į darželį, kuriame yra muzikos mokytoja, kuriame grupė turi savo teatriuką, dailės „studiją“ ar tiesiog kūrybos kampelį bei sudaro kitas ugdymo galimybes, mažylis anksti pradeda dalyvauti įvairioje veikloje, todėl lavinamos visos gabumų prielaidos.

Auklėtojos grupėje sudaro vaikui natūralias gyvenimo sąlygas bei kuria ugdymosi situacijas.

Ankstyvojo ugdymosi būdų tyrimai rodo, kad vaikas – tai tarsi nenuilstanti, iš savo patirties besimokanti, pati save kurianti „mašina“. Vaiko mokymosi logika bandoma remtis netgi kuriant „besimokančius“ kompiuterius. Darželiuose dirbančios auklėtojos garai išmano vaiko patirties kaupimo būdus ir geba juos papildyti kitais mažyliui priimtinais, jo prigimtį atitinkančiais bei ugdymąsi praturtinančiais būdais, tokiais kaip naujos idėjos išbandymas, eksperimentavimas, problemų sprendimas ir kt. Dabartinės kartos tėvai vaikystėje lankė darželius, kuriuose vykdavo didaktinės pamokėlės, todėl neretai ir patys naudoja vaiko tiesioginio mokymo metodus. Leisdami vaiką į darželį, tėvai turi galimybę iš pedagogų pasimokyti kai kurių vaikui ugdyti svarbių dalykų.

Darželyje vaikas turi žaidimo draugų.

Ikimokykliniai metai  - vaiko žaidimų metai. Bendri žaidimai su kitais panašaus amžiaus vaikais mažyliui ypač svarbūs – tai lygiaverčių partnerių, bandančių daryti įtaką vienas kitam, ryšiai. Grupėje, kurią lanko daug vaikų, visada galima susirasti mėgstamą žaidimo draugą. Užmegzdami draugystę, vaikai ieško būdų tyrinėti savo ir kito panašumus bei skirtumus, derinti veiksmus, keistis informacija, žaisti bendrus žaidimus, atsiskleisti vienas kitam, sėkmingai spręsti konfliktus, kad galėtų toliau tęsti bendrą žaidimą. Tyrimai rodo, kad žaidžiantys vaikai per vieną valandą konfliktuoja nuo 10 iki 20 kartų: jie nori turėti žaislą, su kuriuo žaidžia kitas, arba nori padaryti poveikį kitam – primesti savo nuomonę, išsireikalauti vaidmens, priversti laikytis taisyklės ir kt. Tačiau tik taip vaikai mokosi draugauti ir vis taikiau žaisti. Tyrimai rodo, kad vaikų bendravimas kieme be suaugusiųjų nėra lygiavertis vaikų bendravimui darželio grupėje. Kieme dažniau bendraujama rodant jėgą, nuskriaudžiant, darželyje – ieškant kompromisų, mokantis susitarti <...>.

Visi šiandieninio darželio privalumai atsiskleis tada, kai surasite vaikui patinkančią auklėtoją ir grupę.

Parengta pagal psichologijos m.dr.doc.O.Monkevičienės straipsnį