Teisingumo ministerija gauna daug laiškų ir paklausimų, kaip įregistruoti Lietuvoje užsienyje gimusį Lietuvos Respublikos piliečio naujagimį, ar galioja užsienyje registruota santuoka, kaip įforminti bažnytinę santuoką.

Teisingumo ministerija pripažįsta, kad padidėjus Lietuvos piliečių migracijai į užsienį, daugelis nežino kur reikia kreiptis gimus kūdikiui užsienyje.


Pasak ministerijos Teisinių institucijų departamento Teisinės pagalbos skyriaus vyriausiojo specialisto Algimanto Bakano, pagal Civilinės metrikacijos taisykles, svetur gimę Lietuvos piliečių vaikai privalo būti įtraukti į Lietuvos Respublikos gyventojų registro centrinę duomenų bazę. Tokiais atvejais būtina kreiptis į to miesto ar rajono savivaldybės, kurioje deklaruota tėvų gyvenamoji vieta, Civilinės metrikacijos įstaigą (skyrių, biurą, tarnybą). Jei gyvenamoji vieta Lietuvoje nedeklaruota, apie kūdikio gimimą būtina pranešti Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriui. Norint vaiko gimimą įregistruoti, privalu pateikti užsienio valstybėje išduotą gimimo liudijimą. Jei naujagimis gimė valstybėje, su kuria nėra pasirašyta teisinės pagalbos civilinėse ir šeimos bylose sutartis, būtina, kad gimimo liudijimas būtų legalizuotas. Visais atvejais jis turi būti išverstas į lietuvių kalbą, o vertėjo parašas patvirtintas notaro.

Lietuva pripažįsta užsienio valstybėse sudarytas civilines santuokas. Tačiau pasak specialistų, kai kuriose musulmoniškose valstybėse, santuokos sudaromos pagal tos valstybės papročius. Taip lietuvė moteris gali tapti ketvirtąja ar penktąja žmona. Tokių santuokų Lietuva nepripažįsta ir neregistruoja.

Kaip žinia, nuo 2001 liepos 1 d. galioja bažnytinė santuoka, jei ji registruota tradicinės religinės bendruomenės bažnyčioje. Norint išvengti nepatogumų, Teisingumo ministerijos specialistai pataria tuoktis savo gyvenamosios vietos bažnyčioje ar kitai konfesijai priklausančiuose maldos namuose.


Šaltinis: Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija