Įkraunama...
Įkraunama...

A, A+, A++, Pasyvus namas - 41

Kas geriau? Vidines palanges pakišinėti po lango rėmu ar paklijuoti ~2cm putplasčio ant blokelio viršaus ir tada pristumti prie lango rėmo, nes nebepalįs po rėmu? Langai išnešti į išorėn.

Klijavau xps ir kartu uzsandarinau keraminiu plytu skyles. 

Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 07 09, 21:56)
Darai labai daug klaidų, dėl savo klaidingų įsitikinimų.

Pirmiausiai parašyk, kuo remiesi, teigdamas kad EE namas „PRIVALO PERKAISTI“. Įrodyk, kad nesi žasinas. Įrodyk kad tavo svaigalai turi bent menkiausią pagrindą.

Perkeliu diskusiją čia. Tiesa, brangusis Mintai, žĄsinas rašoma su Ą nosine.

Čia mano namo energinis sertifikatas. Čia taviškio toks pats. Matai eilutę - "Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti". Matai, taviškis B klasės namas netgi labiau perkaista nei mano A+ klasės namas.

Štai čia gali paskaityti apie pastatų sertifikavimą. Daugybėje šio dokumento vietų kalbama apie pastato perkaitimą. 25 šio dokumento puslapyje rašoma, kokie reikalavimai yra keliami sertifikatui. Vienas punktas skelbia:
69.1.12. skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) šildomo ploto per metus;
Kaip nekeista mūsų abiejuose sertifikatuose ši eilutė yra. O gal tau keista? Juk pastatai neperkaista? Neskubėk, skaityk toliau. Kaip suskaičiuoti ar pastatas neperkaista, surašyta 104 ir 168 psl.

O štai 12 to paties dokumento puslapyje kalbama:
26. Projektuojant pastato (jo dalies) energinį naudingumą, turi būti įvertinti skaidrių atitvarų plotai, atitvarų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir atitvarų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonių efektyvumas.
Esant dideliems langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotams, vasaros laikotarpiu dėl saulės spinduliuotės poveikio patalpos gali perkaisti ir atsirasti energijos poreikis pastatui vėsinti [3.21]. Projektuojant pastatus turi būti numatytos šių atitvarų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonės [3.28], [3.29], kontroliuojami šių atitvarų plotai ir jų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, kad pastato patalpos būtų apsaugotos nuo perkaitimo.
27. Projektuojant pastato (jų dalies) energinį naudingumą, turi būti įvertintos energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vėsinti.
Pastato (jo dalies) norminių energijos sąnaudų skaičiavimuose turi būti priimta, kad energijos sąnaudų pastatui (jo daliai) vėsinti nėra. Jei dėl pastato (jo dalies) projektinių sprendimų atsiranda energijos sąnaudos pastatui vėsinti, pastato (jo dalies) energinis naudingumas mažėja, todėl pastato (jo dalies) projektavimo metu pirmenybė turi būti teikiama projektiniams sprendimams, kuriuos naudojant nereikia energijos vėsinti pastatą (jo dalį) šiltuoju metų laiku.


Nors ir kalba, kad išeities tašku turi būti laikoma, jog pastatas neperkaista, bet net privalomai nurodoma tai suskaičiuoti ir pateikti atitinkamą reikšmę sertifikate. Beje, smalsu pamatyti tamstelės Arkavos sertifikatą, gerbiamasis, tempkite jį ant plataus Europos kelio. Mano akys dega nekantrumu pamatyti, ką tamstelei Arkavai suskaičiavo STR'as šioje vietoje.

Tęsiame mūsų brandžiai turiningą akademinę diskusiją. Anksčiau minėto dokumento 168-169 psl. yra lentelė.

Orą šaldančio įrenginio tipas ηEER
Iš oro energiją imantis įrenginys 2,8
Iš grunto energiją imantis įrenginys 3,8
Iš vandens energiją imantis įrenginys 4,3


Pagal ją maniškis geoterminis namą vėsina gana slabnai - vos 3,8 COP'u, nors jis ten ir kažkaip kitaip įvardintas. Jūsų prelegentas praeitų metų pavasarį turėjo garbės kalbėti su šio dokumento vienu iš autorių p. Monstvilu. Jis tiesiai šviesiai pripažino, kad nežino kaip teisingai įvertinti ir skaičiuoti, kokiu naudingumu dirba geoterminis vėsindamas pastatą. Jūsų prelegento, kurį taip mielai vadinate žasinu be Ą nosinės, geoterminis realiai įrodo, kad:

1. Namą visą sezoną vėsina už 14 eurų;
2. Namą šildo už 103 eurus.

Aukščiau įdėtoje nuorodoje matyti, kad pagal jūsų taip garbinamus STR nuostatus (kalbu apie sertifikatą), mano namas turėtų daugiau energijos naudoti pastatui vėsinti nei šildyti. Taigi, mielasis Mintai, ar vis dar tikite STR'u taip pat šventai?

Bet kuris mąstantis žmogus suvokia, kad norint pastatyti šiltą namą, kurio šildymas būtų kuo pigesnis ir tam dalykui išnaudoti kuo daugiau saulės, neišvengiamai susidurs su namo perkaitimu. Architektūrinės priemonės, gerbiamasis prelegente, tikrai to neišspręs. Tam reikalingos papildomos inžinerinės priemonės: geoterminis ar oras-vanduo su pasyviu ar aktyviu vėsinimu, kondicionierius, ŽŠ ar kita prie vėdinimo sistemos jungiama ir tiekiamą į patalpas orą vėsinanti įranga.

Mielasis Mintai, aš daug labiau pasitikiu PHI skaičiavimo metodika. Maniškis ir Vaikio namas per minėtą sistemą yra perleistas. Ta Excelio lentelė rodo, kad mano namas perkaitinės apie 60-70 proc. vasaros laiko (gerai nepamenu). Ji prognozavo, kad mano namo šildymo poreikis bus apie 15 kWh.m2, realybėje išėjo apie 30 kWh/m2. Taigi vokiškas formulių rinkinys daug tiksliau įvertino mano namą negu tai padarė STR formulių kratinys atspindėtas sertifikate.

Bet kuriuo atveju abi sistemos primygtinai siūlo ir vertina namo perkaitimą, nes projektuojant itin šiltą A+/A++ klasės namą toks dalykas neišvengiamas. Architektūrinės priemonės su namo perkaitimų nesusitvarko ir tam dalykui būtina numatyti inžinerinius sprendimus. Architektūra gali tik sumažinti namo perkaitimą, bet niekada jo neeliminuos iki nulio.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 07 09, 21:56)
Kas dėl „Dzūkiškos pirkios“ tai eilinis faktas, kaip Cibulis neįsigilino į situaciją ir rėkia visa gerkle, kas ant liežuvio papuola. Pirmiausiai jo namas buvo perkaitęs, kai rekupą paleido, todėl ir turėjo laikyti aukštesnėm apsukom, kad temperatūrą numušti. Tamstai, kaip su fizika nedraugaujančiam, noriu paaiškinti, kad temperatūros numušimui reikia daugiau galios, nei norimos temperatūros palaikymui, taigi, kai reikės temperatūrą tik palaikyti, turiu įtarimą, kad „Dzūkiškai pirkiai“ tereikės tokių rekupo apsukų, koks bus poreikis tik dėl vėdinimo.

Gerbiamasis prelegente, ar bent šiek tiek galite atidžiau skaityti, ką rašau. Jis per "Zehnderį" gali kokius nori oro kiekius varinėti, jei nebūtų ŽŠ, jis NIEKAIP nebūtų numušęs patalpų temperatūros viduje. Jo vėdinimo aparatas orą ima per žemę, iš ten jis ateina ženkliai vėsesnis, todėl varinėdamas 330 kubų per savaitę ir atvėsinimo namą.

ŽŠ yra inžinerinis statinys, kuris pašildo arba vėsina paduoda į patalpas orą. Vasarą jis realiai veikia kaip vėsinimo priedas rekuperatoriui. Todėl ŽŠ negalima laikyti architektūrine priemone saugančią nuo namo perkaitimo. Aš apie tai iš karto rašiau, bet pyktis jums užpylė akis ir nematote, ką skaitote.
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2019 07 09, 21:56)
Iš kur ištraukiai architektūrinės-inžinierinės priemonės. Ką čia nori išskirti? Savo erudiciją parodyti? Taip EE namas, tai ne tik architektūrinių sprendimų pasekmė. Vien architektas nei PN, nei EE nei A+ namo nesuprojektuos. Tam reikalingas kompleksinis sprendimas, tiktai kompleksinis, tad ir apie vėsinimą kalbant, bandymas eliminuoiti vieną iš elementų terodo prastą reikalo supratimą.

Gerbiamasis prelegente, aš apie šį jūsų pasisakymą. Cituoju:
"Neturi, esu įsitikinęs, kad galima suprojektuoti ir A++ namą, kuris vasarą neperkaistų be jokio aktyvaus vėsinimo. Esmė būtų šešėliavimas, aišku stipriai prie to ir ŽŠ prisidėtų".

Taigi tu rašei, kad iš esmės galima vien architektūrinėmis priemonėmis suprojektuoti neperkaistantį namą. ŽŠ nėra architektūrinė priemonė. Tai inžinerinė priemonė. Kaip mano geoterminio pasyvus vėsinimas, kaip oras-vanduo vėsinimo sistema ar kondicionierius.

Architektūrinės priemonės yra: stogo atsikišimai, langų plotai, langų padėtys, priestatai užstojantys saulę ir pan.

Aš esu įsitikinęs, kad negalima suprojektuoti A+/A++ klasės namo, kuriam keliami labai aukšti reikalavimai kuo daugiau išnaudoti saulę ir tuo pačiu vien architektūrinėmis priemonėmis apsisaugoti nuo saulės. Tam reikalingos inžinerinės priemonės.

Atsakyti
Specialiai pažiūrėjau EN sertifikatą - vėsinimo poreikis- 0,00.
Beje, suteikta B klasė, ir dar kart akcentuoju, kad man tie popierėliai- dzin. Svarbu faktas...

Ir dar. Kitoj temoj primygtinai tvirtinai, kad namas (B, A, A++), jei jis normalus ir šiuolaikinis - PRIVALO perkaisti.

StR rašo kiek kitaip smile.gif))

Esant dideliems langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotams, vasaros laikotarpiu dėl saulės spinduliuotės poveikio patalpos GALI perkaisti ir atsirasti energijos poreikis pastatui vėsinti [3.21]
" Gali" ir "privalo"- skirtingos sąvokos
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 07 10, 18:50)
Taigi tu rašei, kad iš esmės galima vien architektūrinėmis priemonėmis suprojektuoti neperkaistantį namą.


Skleidi išsigalvotas nesamonęs. Pacituok, kurioje vietoje aš minėjau „Architektūrinėmis priemonėmis“? Be to, dar kartą paskaityk mano cituojamą postą, konkrečiai dėl tų tavo išsigalvotų architektūrinių priemonių.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2019 07 10, 18:12)
Štai čia gali paskaityti apie pastatų sertifikavimą.
O štai 12 to paties dokumento puslapyje kalbama:
26. Projektuojant pastato (jo dalies) energinį naudingumą, turi būti įvertinti skaidrių atitvarų plotai, atitvarų orientacija pasaulio šalių atžvilgiu ir atitvarų apsaugos nuo saulės spinduliuotės priemonių efektyvumas.
Esant dideliems langų, stoglangių, švieslangių ir kitų skaidrių atitvarų plotams, vasaros laikotarpiu dėl saulės spinduliuotės poveikio patalpos gali perkaisti ...Aš prašiau pateikti, kur parašyta, kad EE namas privalo perkaisti, o ne gali. Ir nereikia čia mano ir savo namo pavyzdžiais baksnoti. Maniškis tai iš vis, neturinčio jokios statybų patirties, t.y. manęs pačio namas EE atžvilgiu suprojektuotas, tad kvaila tikėtis, kad jis suprojektuotas idealiai.

O dėl STR`o, tai tu tiki, kad jei būtų tikslūs skaičiavimai, mano namas būtų tik B klasės? Užteko nesumokėti už papildomą sandarumo testavimą, ir maksimum B klasė. Nu tai va, eilinis įrodymas, kaip galima tikėti STR sertifikavimu.
Atsakyti
QUOTE(arkava @ 2019 07 10, 21:15)
Specialiai pažiūrėjau EN  sertifikatą - vėsinimo poreikis- 0,00.
Beje, suteikta B klasė, ir dar kart akcentuoju, kad man tie popierėliai- dzin. Svarbu faktas...

Ir dar. Kitoj temoj primygtinai tvirtinai, kad namas (B, A, A++), jei jis normalus ir šiuolaikinis - PRIVALO perkaisti.

Gerbiamasis, norėčiau sertifikato nuotrauką pamatyti. Ar galima? Na, taviškis B---. Beje, įdėk namo nuotraukas iš visų pusių, pasidalink projektu. Pabandysim išnarstyti tavo neperkaistantį B---. Dar apie inžinerinius sprendimus papasakok.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 07 11, 00:12)
Skleidi išsigalvotas nesamonęs. Pacituok, kurioje vietoje aš minėjau „Architektūrinėmis priemonėmis“? Be to, dar kartą paskaityk mano cituojamą postą, konkrečiai dėl tų tavo išsigalvotų architektūrinių priemonių.

Tai jau sakai, kad ne vien architektūrinėmis priemonėmis galima apsaugoti namą nuo perkaitimo? Ar galima vien architektūrinėmis? Pats man į šį klausimą atsakyk.
Atsakyti
QUOTE(mintas @ 2019 07 11, 00:12)
Aš prašiau pateikti, kur parašyta, kad EE namas privalo perkaisti, o ne gali. Ir nereikia čia mano ir savo namo pavyzdžiais baksnoti. Maniškis tai iš vis, neturinčio jokios statybų patirties, t.y. manęs pačio namas EE atžvilgiu suprojektuotas, tad kvaila tikėtis, kad jis suprojektuotas idealiai.

O dėl STR`o, tai tu tiki, kad jei būtų tikslūs skaičiavimai, mano namas būtų tik B klasės? Užteko nesumokėti už papildomą sandarumo testavimą, ir maksimum B klasė. Nu tai va, eilinis įrodymas, kaip galima tikėti STR sertifikavimu.

Keistas tu žmogus. Žodis privalo buvo mano. Prie ko čia STR'as. Aš (NE STR'AS) sakau, kad teisingai suprojektuotas A+/A++ namas privalo išnaudoti kuo daugiau saulės šilumos. Apie saulės išnaudojimą kalbama ir STR'e, bet nežinau kaip ten parašyta: privalo, turi ar pan. O jei toks namas išnaudoja saulę, tai jis vienareikšmiškai perkaista. Apie tai kalbama ir STR'e. Tik ten formuluotės atsargesnės. Bet vis tiek privaloma pateikti net sertifikate, kiek energijos reikės kovojant su namo perkaitimu.

Aš jau anksčiau sakiau, kad STR'e yra klaidų ir man labiau patikimas atrodo PHI skaičiavimas. BET šiuo atveju esi pats DURNAS, kad nepasidarei sertifikuoto sandarumo testo ir stumi, kad negalima tikėti STR. Šiuo atveju, berneli, gali kaltinti tik save, nes neišpildai visų sąlygų gauti aukštesnę nei B klasę.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo cibulis: 11 liepos 2019 - 10:18
QUOTE(cibulis @ 2019 07 11, 10:02)
Tai jau sakai, kad ne vien architektūrinėmis priemonėmis galima apsaugoti namą nuo perkaitimo? Ar galima vien architektūrinėmis? Pats man į šį klausimą atsakyk.


Vėl skleidi melą.

Niekada nesakiau kitaip, todėl žodžių junginio „Tai jau sakai“ vartojimas, rodantis, kad dabar sakau kažką kitaip yra eilinis melas iš Cibulio lūpų.

Ech kaip meistriškai moki meluoti, kaip beje visuomet ir darei.

Niekada neminėjau nei architektūrinių nei kitokių priemonių, tai tik eiliniai, tamstos susigalvoti instrumentai, kurių pagalba bandai pagrįsti savo melą.
Papildyta:
QUOTE(cibulis @ 2019 07 11, 10:17)
BET šiuo atveju esi pats DURNAS, kad nepasidarei sertifikuoto sandarumo testo ir stumi, kad negalima tikėti STR.


Tai kad sutaupiau mėnesio, ar kitiems, net dviejų mėnesių atlyginimą pridavinėdamas namą, aš esu „DURNAS“? Apsimetėli Lietuvybės mylėtojau, visus pataisantis, jei kas tamstos nuomone, ne Lietuviškai išsireiškė, kodėl vartoji ne Lietuviškus žodžius?

O tai, kad pinigus skaičiuoti mokantį asmenį vadini nepadoriu žodžiu, rodo ne tik tamstos nesugebėjimą teisingai vertinti situaciją, gal ir protinių sugebėjimų trūkumą, bet vienareikšmiškai kultūros nebuvimą, nors taip kaip povas visiems bandai parodyti savo priklausymą intelektualų sluoksniui. Nu nedera tokie pasisakymai intelektualams, toli gražu nedera.

O dėl STR`o, jei tik piniginės dydis lemia skaičių grožį, tai toks ten tų skaičiavimų ir teisingumas.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 11 liepos 2019 - 22:50
QUOTE(mintas @ 2019 07 11, 23:35)
Vėl skleidi melą.

Niekada nesakiau kitaip, todėl žodžių junginio „Tai jau sakai“ vartojimas, rodantis, kad dabar sakau kažką kitaip yra eilinis melas iš Cibulio lūpų.

Ech kaip meistriškai moki meluoti, kaip beje visuomet ir darei.

Niekada neminėjau nei architektūrinių nei kitokių priemonių, tai tik eiliniai, tamstos susigalvoti instrumentai, kurių pagalba bandai pagrįsti savo melą.

Tu blliat/d debilas. Kaip lietuviškai ***** rašoma: su T ar su D? Aš tau klausimą uždaviau. Tiesiai ir paprastai. O tu protą pisi. Kokiu asilu reikia būti? Tu per savo buką užsispyrimą ką nors matai ir girdi? Tikiu, kad ne. Užpisanti asmenybė.

Ar ***** moki skaityti? Aš tau klausimą uždaviau. Kur gi ***** tavo bukumui jį perskaityti. Tu tikrai trenktas.

Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2019 07 11, 23:45)
Vėl skleidi melą.

Niekada nesakiau kitaip, todėl žodžių junginio „Tai jau sakai“ vartojimas, rodantis, kad dabar sakau kažką kitaip yra eilinis melas iš Cibulio lūpų.

Ech kaip meistriškai moki meluoti, kaip beje visuomet ir darei.

Niekada neminėjau nei architektūrinių nei kitokių priemonių, tai tik eiliniai, tamstos susigalvoti instrumentai, kurių pagalba bandai pagrįsti savo melą.
Papildyta:
Tai kad sutaupiau mėnesio, ar kitiems, net dviejų mėnesių atlyginimą pridavinėdamas namą, aš esu  „DURNAS“? Apsimetėli Lietuvybės mylėtojau, visus pataisantis, jei kas tamstos nuomone, ne Lietuviškai išsireiškė, kodėl vartoji ne Lietuviškus žodžius?

O tai, kad pinigus skaičiuoti mokantį asmenį vadini nepadoriu žodžiu, rodo ne tik tamstos nesugebėjimą teisingai vertinti situaciją, gal ir protinių sugebėjimų trūkumą, bet vienareikšmiškai kultūros nebuvimą, nors taip kaip povas visiems bandai parodyti savo priklausymą intelektualų sluoksniui. Nu nedera tokie pasisakymai intelektualams, toli gražu nedera.

O dėl STR`o, jei tik piniginės dydis lemia skaičių grožį, tai toks ten tų skaičiavimų ir teisingumas.

Tu esi debilas. Paraidžiui de.bi.las. Pisi protą. Esi gyvai užpisantis žmogus. Toks klonuotas moskliuko ir preciziko derinys. Sunku ir nemalonu su tavimi bendrauti gyvai. Mane užpisa, kad tu negirdi. Tai ir būk kurčias... Ir dar eik naciai tavo demagogijai galiu pasakyti.

Esu blaivas. Gali paduoti į teismą
Papildyta:
QUOTE(mintas @ 2019 07 11, 23:45)
Vėl skleidi melą.

Niekada nesakiau kitaip, todėl žodžių junginio „Tai jau sakai“ vartojimas, rodantis, kad dabar sakau kažką kitaip yra eilinis melas iš Cibulio lūpų.

Ech kaip meistriškai moki meluoti, kaip beje visuomet ir darei.

Niekada neminėjau nei architektūrinių nei kitokių priemonių, tai tik eiliniai, tamstos susigalvoti instrumentai, kurių pagalba bandai pagrįsti savo melą.
Papildyta:
Tai kad sutaupiau mėnesio, ar kitiems, net dviejų mėnesių atlyginimą pridavinėdamas namą, aš esu  „DURNAS“? Apsimetėli Lietuvybės mylėtojau, visus pataisantis, jei kas tamstos nuomone, ne Lietuviškai išsireiškė, kodėl vartoji ne Lietuviškus žodžius?

O tai, kad pinigus skaičiuoti mokantį asmenį vadini nepadoriu žodžiu, rodo ne tik tamstos nesugebėjimą teisingai vertinti situaciją, gal ir protinių sugebėjimų trūkumą, bet vienareikšmiškai kultūros nebuvimą, nors taip kaip povas visiems bandai parodyti savo priklausymą intelektualų sluoksniui. Nu nedera tokie pasisakymai intelektualams, toli gražu nedera.

O dėl STR`o, jei tik piniginės dydis lemia skaičių grožį, tai toks ten tų skaičiavimų ir teisingumas.

Tu esi debilas. Paraidžiui de.bi.las. Pisi protą. Esi gyvai užpisantis žmogus. Toks klonuotas moskliuko ir preciziko derinys. Sunku ir nemalonu su tavimi bendrauti gyvai. Mane užpisa, kad tu negirdi. Tai ir būk kurčias... Ir dar eik naciai tavo demagogijai galiu pasakyti.

Esu blaivas. Gali paduoti į teismą
Atsakyti
QUOTE(cibulis @ 2019 07 11, 22:50)
Tu blliat/d debilas. Kaip lietuviškai ***** rašoma: su T ar su D? Aš tau klausimą uždaviau. Tiesiai ir paprastai. O tu protą pisi. Kokiu asilu reikia būti?  Tu per savo buką užsispyrimą ką nors matai ir girdi? Tikiu, kad ne. Užpisanti asmenybė.

Ar ***** moki skaityti?  Aš tau klausimą uždaviau. Kur gi ***** tavo bukumui jį perskaityti. Tu tikrai trenktas.


Jei bandydamas žmogų išvadinti nepadoriais žodžiais, manai sugebėsi įrodyti skleidžiamą melą, tai tu tikrai ne pilno proto. Tuo labiau, kad medicinines diagnozes skleidi, net psichiatrijos išsilavinimo neturėdamas. Debilizmas tamstos žiniai yra psichologinė liga. Durnas - tai barbarizmas nuo rusiško žodžio Durak, lietuviškas šio rusiško žodžio atitikmuo yra kvailys. “*****„ beje irgi ne lietuviškas keiksmažodis, kaip beje ir žodžio skaidymas kur sakiai, kad skaidomas paraidžiui: „ Paraidžiui de.bi.las.“, bet parašei skaidydamas skiemenimis. Kaip visur bandančiam pademonstruoti aukšto lygio Lietuvių kalbos žinias, keistai atrodo toks prastas lietuviško žodyno išmanymas.

O dabar prie A++ temos.

Bandai iš manęs išgirsti aiškinimą apie architektūrines ir kitas priemones, taip bandydamas mane įtraukti į pačio sugalvotą nesąmonę apie dalykus, apie kuriuops niekada nekalbėjau, kad jau po 10 postų atrodytų, jog tai tikrai mano teiginiai. Ne tai tamstos ir tik tamstos teiginiai, su manim neturintys nieko bendro. Niekada nesakiau apie architektūrines ar kitas priemones ir toliau į jas veltis neketinu, taip kad nustok mane terorizuoti dėl jų. Tai tik tavo išmislas ir pats jį narstyk kiek tau patinka, bet neversk į jį lysti kitų.

Kalbėdamas apie EE namą, teigiau, kad jį reikia susiprojektuoti teisingai ir tuomet jis neperkais vasarą. Kalbant apie EE namą, žodis „projektavimas“, kategoriškai negali apsiriboti tik kažkuria tai viena susiaurinta prasme, pavyzdžiui tik architektūrine dalimi. Jei vertinsi tik apšiltinimą, langus, ventiliaciją ir kitus elementus atskirai, EE namo nepastatysi. EE namas yra kompleksinis sprendimas vienu metu vertinant visus su šilto namo statybomis susijusių elementų. Automatiškai bandymas visus įtikinti, kad aš turėjau omenyje tik architektūrinę dalį yra grubus melas, labai stipriai nutolęs nuo realybės ir neturintis absoliučiai jokio realaus pagrindo.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo mintas: 11 liepos 2019 - 23:17
QUOTE(mintas @ 2019 07 12, 00:05)
Jei bandydamas žmogų išvadinti nepadoriais žodžiais, manai sugebėsi įrodyti skleidžiamą melą, tai tu tikrai ne pilno proto. Tuo labiau, kad medicinines diagnozes skleidi, net psichiatrijos išsilavinimo neturėdamas. Debilizmas tamstos žiniai yra psichologinė liga. Durnas - tai barbarizmas nuo rusiško žodžio Durak, lietuviškas šio rusiško žodžio atitikmuo yra kvailys. “*****„ beje irgi ne lietuviškas keiksmažodis, kaip beje ir žodžio skaidymas kur sakiai, kad skaidomas paraidžiui: „ Paraidžiui de.bi.las.“, bet parašei skaidydamas skiemenimis.  Kaip visur bandančiam pademonstruoti aukšto lygio Lietuvių kalbos žinias, keistai atrodo toks prastas lietuviško žodyno išmanymas.

Pirmas pradėjai. Išvadinai mane žąsinu. Ir dar liepei įrodyti, kad aš ne žąsinas. Tai tu įrodyk, kad ne debilas. Ar patinka? O debilas žmonių kalboje vartojamas bendrine prasme, visiškai ne psichiatrijos terminas.

Aš žinau, kad durnas yra barbarizmas. Specialiai jį panaudojau. Negi uždrausi? Pats mažiau svaidykis. Pastoviai tavo pirmas žodis - nesąmonė, nusišneki, įrodyk ir t.t. Atkreipk dėmesį į save kaip sugebi lygioje vietoje pilstydamas savo litanijas išerzinti. Kitos nuomonės negali būti. Ji pagal tave yra nesąmone ir nusišnekėjimas. Esi per daug kategoriškas. Ir tas labai matosi. Todėl kai tavęs tiesiai paklausiu, kokios temperatūros kaimyno name, tai negi sunku pasakyti skaičius. Tai ne - inteligentas Mintas išsipisinėdamas atsako - neperžengia STR normų. Tipo susirask žąsine. Krūva tokių pavyzdžių.
Atsakyti