Baguskas labai geras gydytojas. Dėmesingas, kultūringas ir taktiškas.
Papildyta:
patikslinu pavarde Bagurskas.