Įkraunama...
Įkraunama...

Būsto draudimas

QUOTE(Tequila26 @ 2012 02 06, 08:31)
Gal kas gales man pagelbeti smile.gif
Butas naujos statybos,apdraustas.Sestadieni ryte pastebejome skilusi lango stikla is kambario puses(skilimas toks viena juosta per visa stikla nuo apacios iki virsaus).Ar tai galejo buti nuo salcio?gal blogai idetas langas? jo tikrai niekas netranke ir is viso neisivaizduoju del ko taip nutiko.Ar galime del to kreiptis i draudima ar i statybos bendrove?


Į draudimo bendrovę kreiptis galite, jie pasižiūrės, ar pagal taisykles toks įvykis yra draudžiamasis.
Atsakyti
QUOTE(Tequila26 @ 2012 02 06, 08:31)
Gal kas gales man pagelbeti smile.gif
Butas naujos statybos,apdraustas.Sestadieni ryte pastebejome skilusi lango stikla is kambario puses(skilimas toks viena juosta per visa stikla nuo apacios iki virsaus).Ar tai galejo buti nuo salcio?gal blogai idetas langas? jo tikrai niekas netranke ir is viso neisivaizduoju del ko taip nutiko.Ar galime del to kreiptis i draudima ar i statybos bendrove?


Taip, tikrai galėjo būti tik nuo šalčio, ir ne tik tau smile.gif rašė apie tai naujienų portalai, kokios bėdos būna nuo šalčio http://verslas.delfi...o.d?id=55176319

užregistruokite žalą draudimo bendrovėj smile.gif
Atsakyti
reikia patarimo.
Kaimynė užpylė vonios lubas, nuostolis ne kaži koks, draudimas paskaičiavo 50-60 Lt., jei paiimu išmoką ir nepateikiu jokių remonto sąskaitų. Gal kas jau susidūrėte su panašia situacija, kaip geriau elgtis: 1.nieko nelaukti ir paimti pinigus, 2. neimti pinigų ir pasinaudoti draudimo meistrais. 3. samdyti savo darbininkus ir įrodinėti, kiek realiai kainavo remontas.
Ar kas nors jau naudojosi draudimo meistrais?
Atsakyti
QUOTE(DaliaS @ 2012 06 01, 16:47)
reikia patarimo.
Kaimynė užpylė vonios lubas, nuostolis ne kaži koks, draudimas paskaičiavo 50-60 Lt., jei paiimu išmoką ir nepateikiu jokių remonto sąskaitų. Gal kas jau susidūrėte su panašia situacija, kaip geriau elgtis: 1.nieko nelaukti ir paimti pinigus, 2. neimti pinigų ir pasinaudoti draudimo meistrais.  3. samdyti savo darbininkus ir įrodinėti, kiek realiai kainavo remontas.
Ar kas nors jau naudojosi draudimo meistrais?


Draudimo meistrai yra tie patys meistrai, kuriuos ir jūs samdytumėtės 9aišku jei ne santechniką Joną iš penkto aukšto), t.y. normalios firmelės ar patentininkai, kurie turi sutartis su draudimu.
Rašot "nuostolis ne kaži koks, draudimas paskaičiavo 50-60 Lt" - tai gal jis toks realiai ir yra?
Kaip jūs pati vertinat? gal ten išdžius ir nesimatys, o gal kaip tik - lik didelė aiški dėmė ir reikia perdažyt visas lubas.
Atkreipkit dėmesį, jums siūloma suma yra be PVM, nes jūs jo niekam nesumokate.
Tuo tarpu samdyti savo darbininkus galite, tačiau turite suderinti sąmatę su draudikais.

Protingiausia, mano subjektyvia nuomone, - pasinaudoti siūloma draudikų remonto paslauga: jums nebus jokio finansinio nuostolio, ir jokio galvos skausmo, o turėsit lubas tokias, kokios buvo iki įvykio.

Didelis patarimas iš visos širdies - vietoj vakaro skaitinių perskaityti savo būsto draudimo taisykles, tada žinosite, ko galite reikalauti, ko tikėtis, kokios draudiko ir kokios jūsų pareigos bei teisės.
Atsakyti
Ar yra draudimo kompanija kuri draustu statoma gyvenamaji nama. Konkreciai domina nuo vagysciu ?
Atsakyti
QUOTE(pasiutes @ 2012 06 02, 17:12)
Ar yra draudimo kompanija kuri draustu statoma gyvenamaji nama. Konkreciai domina nuo vagysciu ?


Turit omeny turbūt ne tiek patį namą kaip karkasą, o statybines medžiagas?
Turto draudimu nelabai, nebent nuo ugnies ir gamtos jėgų, o jūsų atveju reiktų pasidomėti statybų draudimu.
Atsakyti
Labai reikia patarimo.
Nusipirkau butą sename mūriniame name 4 aukšte. Daromės remontą, kurio metu išgriovėme dalį nelaikančios sienos (leidimų nereikėjo-buvau savivaldybėje). Po griovimo, praėjus maždaug 2 savaitėm, atėjo kaimynė iš 3 aukšto ir pareiškė, kad turbūt dėl mūsų remonto, arba dėl to, kad ir mes ir 2 aukštas po ja išsigriovėme dalį sienos toje pačioje vietoje, jai sutrūko lubos tarp perdangos plokščių sujungimų, blogai darinėjasi medinės durys...(ir apskritai, ji dabar per vidurį tarp išsigriovusių butų ir tuoj sugriūsim). Ji kreipėsi į savo draudimą, oficialaus atsakymo dar negavo, bet ziūrėjęs draudimo ekspertas sakė, kad gali būti dėl 4 aukšto remontų, t.y. mano. Esu apsidraudusi Swedbank draudimu su civiline atsakomybe, atvažiavęs mano draudimo ekspertas fotografavo ir pas mane ir pas kaimynę, ir pasakė, kad turbūt teks man pačiai padengti visą žalą, sako: kaip įrodysi, kad griaunant nenukrito jokia plyta doh.gif o vėliau, kai manęs jau nebuvo, mano kaimynei pasakė, kad teks man viską susimokėti ir dar teismo išlaidas(kaip jums mano draudikas g.gif ).
Įmetu ištrauką iš draudimo sutarties:
III dalis. DRAUDImO APSAUGOS VARIANTAS „TURTO SAVININKO cIVILINėS
ATSAKOmYBėS DRAUDImAS“
26. Draudimo objektas
26.1. Draudimo objektas – turtiniai interesai, susiję Draudėjo civiline atsakomybe,kylančia pagal galiojančius įstatymus už žalą, padarytą Nukentėjusiajam trečiajam asmeniui dėlvaldomo ir draudimo sutartimi apdrausto turto eksploatavimo Draudimo vietoje.
26.2. Turtiniai interesai, susiję su Draudėjo civiline atsakomybe, kylančia pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Lietuvos Respublikos teritorijoje, yra laikomi apdrausti tik tuo atveju, jei draudimo sutartimi yra apdrausti statiniai (Gyvenamasis pastatas, Pagalbi­nis pastatas, Pirtis ir (ar) Butas ir Namų turtas)
27. Draudimo suma ir limitai
27.1. Draudimo suma – Draudimo liudijime (polise) nurodyta civilinės atsakomybės draudi­mo suma. Draudimo suma yra maksimali Draudiko atsakomybė bendrai visiems Drau­džiamiesiems įvykiams per Draudimo laikotarpį.
27.2. Draudikas taip pat atlygins Draudėjo patirtas protingas išlaidas ginantis nuo Nukentė­jusiojo trečiojo asmens reikalavimo atlyginti žalą, tačiau neviršijant 10 000 Lt.
27.3. Draudimo sumos limitas dėl žalos, kurią lėmė statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio re­monto, techninės priežiūros darbai, yra 5 000 Lt.
27.4. Neturtinės žalos atlyginimo limitas visais atvejais negali viršyti 10 % civilinės atsako­mybės draudimo sumos.
27.5. Šių draudimo taisyklių 27.2–27.4 punktuose nurodyti draudimo sumų limitai yra įskai­čiuoti į civilinės atsakomybės draudimo sumą.
28. Draudžiamasis įvykis
28.1. Draudžiamasis įvykis yra Draudėjo civilinės atsakomybės atsiradimas (su sąlyga, kad pretenzija ar (ieškinys) atlyginti žalą pareikšta ne vėliau kaip per du metus po Draudi­mo laikotarpio pabaigos):
28.1.1. kylantis iš Draudėjo, o taip pat Draudėjo sutuoktinio arba kartu gyvenančio ir
bendro ūkio siejamo nesusituokusio asmens; vaikų (įvaikių) ir jų sutuoktinių,
vaikaičių; tėvų (įtėvių), senelių, brolių, seserų ir (ar) kitų teisėtai besilankančių
asmenų valdomo turto eksploatacijos Draudimo vietoje;
28.1.2. už Draudėjo ir kartu gyvenančių ir bendro ūkio siejamų asmenų veiksmų (vei­
kimo ar neveikimo) atliktų Draudimo laikotarpio metu pasekmes Lietuvos
Respublikos teritorijoje. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jei draudimo su­
tartimi yra apdrausti statiniai ir Namų turtas.
29. Nedraudžiamieji įvykiai
Draudikas neatlygins žalos:
29.1. kilusios dėl netinkamo sutarties vykdymo ar nevykdymo (sutartinė atsakomybė);
29.2. ta dalimi, kuria šia sutartimi apdraustas turtas yra naudojamas ne pagal jo tiesio­
ginę paskirtį;
29.3. kurią Draudėjas padarė tyčia ar dėl didelio neatsargumo, išskyrus įstatymo numa­tytus atvejus;
29.4. kurią Draudėjas padarė apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių me­
džiagų;
29.5. kuri kilo dėl Draudėjo inicijuotų muštynių, grumtynių ar panašių agresyvių veiksmų;
29.6. turtui, kuris žalos atsiradimo momentu buvo Draudėjo išsinuomotas, valdomas
panaudos, finansinės nuomos (lizingo), pasaugos ar kitokios panašios sutarties pa­
grindu arba yra neteisėtai įgytas;
29.7. susijusios su visų rūšių motorinių sausumos, vandens ar oro transporto priemonių valdymu, naudojimu ar disponavimu;
29.8. susijusios su didesnio pavojaus šaltinio naudojimu, valdymu;
29.9. dėl ilgalaikių reiškinių poveikio (įskaitant vibracijos, šilumos, kvapų, šviesos, dūmų,suodžių, dulkių, garų, drėgmės, dujų ar kitų ilgalaikių reiškinių poveikio);
29.10. dėl oro, žemės ar vandens užteršimo (žala aplinkai);
29.11. sukeltos gyvūnų (įskaitant galvijus), išskyrus naminių augintinių (šunys, katės ir pan.);
29.12. dėl profesinės, ūkinės, komercinės veiklos vykdymo, prekių ar paslaugų teikimo,įskaitant žalą pagal sutartį ar garantiją bei rangovo civilinę atsakomybę;
29.13. dėl neteisėto atstovavimo;
29.14. dėl finansinių nuostolių, nesusijusių su trečiojo asmens kūno sužalojimu (įskaitant mirtį) ar materialaus turto sugadinimu, sunaikinimu;
29.15. dėl žemės užšalimo, nusėdimo ar pasislinkimo;
29.16. dėl asbestozės ar jai giminingų ligų, kurios kilo dėl asbesto, asbesto produktų ir (ar)turinčių savo sudėtyje asbesto produktų egzistavimo, turėjimo, perdirbimo,gamy­bos, prekybos, saugojimo, sandėliavimo ar naudojimo;
29.17. dėl užkrėtimo liga;
29.18. dėl įžeidimo ar šmeižto;
29.19. padarytos Draudėjo artimiesiems giminaičiams, globėjams, globotiniams, asme­
nims, kuriems paskirta rūpyba ir rūpintojai;
29.20. kurios Draudėjas neprivalo atlyginti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
29.21. kylančios iš darbo ar analogiškų santykių ir susijusios su asmens liga, sužalojimu, mirtimi;
29.22. dėl baudų, sankcijų ir (ar) delspinigių taikymo;
29.23. kilusios dėl karo veiksmų, masinių neramumų, streikų, riaušių, ypatingos padėties įvedimo, diversijos, terorizmo, radioaktyvaus spinduliavimo ar kito branduolinės energijos poveikio;
29.24. kuri atsirado dėl kitų įvykių, kurie pagal šių draudimo taisyklių 28.1 punktą nelaiky­tini Draudžiamuoju įvykiu

Baigiu išprotėti ir būsiu dėkinga, jei kas pakomentuos situaciją. Ar man galios civilinė atsakomybė (27.3 punktas)? Apskritai, tai situacija tokia nenormali. Pas kaimynę lubų siūlės lopytos prieš 9 metus, prieš 2 metus tik persidažė visą butą už 160 Lt(garantuoju, kad draudikui to neminėjo). Ir įdomu kokia galėtų būti žalos išmoka? Ir ką man dabar daryti?
Atsakyti

Sveikos merginos, kas naujo busto draudimo rinkoje? Kokius draudejus rekomenduotumet, o su kuriais turejot problemu? Kiek mazdaug mokat uz namo draudima ir kas ieina i ji? Aciu :)

Atsakyti