Nei virindavau, nei šildydavau, gerdavo paimtą tiesiai iš šaldytuvo.