Įkraunama...
Įkraunama...

Biblija

Internete
http://biblija.lt/


Lietuvos Biblijos Draugijos leidiniai
http://www.biblijatau.lt/

http://www.biblijatau.lt/6-biblija

http://www.biblijata...sis-testamentasKatalikų pasaulio leidiniai
http://www.katalikul...?...1&cat_id=14
Atsakyti
Skaitau Evangeliją pagal Morkų :

„Nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, 19 nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan?“ (Taip jis paskelbia visus valgius esant švarius.)

Tai taip išeitų kad visai nesvarbu kokį maistą valgome, bet kaipgi tada yra su pasninku, kokia tada jo prasmė? g.gif
Atsakyti
Tai buvo atsakymas dėl fariziejų rašto aiškintojų priekaištavimo jog kai kurie Jėzaus mokiniai neplovė rankų prieš valgį.
Dėl pasninko prasmės - manoma, kad pasninkas padeda vengti nuodėmės ir prisirišimo prie žemiškų dalykų. Tai labiau bažnyčios tradicija nei tikėjimo dogma.
Atsakyti
Rūpintis Dievo duota gyvybe, sveikata svarbu, logiška, kad į tai įeina ir maistas, bet pasninko prasmė tikrai ne sveikoje ar nesveikoje mityboje. wink.gif
Dogma nedogma (jos yra apie tikėjimo tiesas), tačiau laikytis pasninkų nustatytu metu katalikams nurodo vienas Bažnyčios įsakymų, taigi įpareigojimas RKB nariams aiškus.
LVK instrukcija dė atgailos ir pasninko dienų.

O dėl pacituoto teksto, tai jei pratęst ir paskaityt toliau, tai tampa ganėtinai akivaizdu, kad ten ne maistui skirtas dėmesys. wink.gif "Tai raginimas nepasiklysti tarp paviršutiniškų išorinių veiksmų".

Kas yra pasninkas?

Evangelijos komentaras.
Atsakyti
Šį pranešimą redagavo hi (:: 24 lapkričio 2014 - 20:01
Ačiū už atsakymus 4u.gif
hi (:, dekoju uz nuorodas, reikės pasinagrinėti smile.gif
Kaip man gražu ir verčia verkti iš pačių sielos gelmių wub.gif
Tada Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Todėl aš jums sakau: per daug nesirūpinkite gyvybe, ką valgysite, nė savo kūnu, ką vilkėsite. 23 Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. 24 Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. Jūs nepalyginti vertesni už paukščius! 25 Kas gi iš jūsų galėtų savo rūpesčiu bent per sprindį prailginti sau gyvenimą?! 26 Jei tad jūs neįstengiate padaryti net mažmožio, tai kam rūpinatės kitais dalykais? 27 Įsižiūrėkite, kaip auga lelijos. Jos neverpia ir neaudžia. Bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. 28 Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai dar labiau pasirūpins jumis, mažatikiai! 29 Tad neklausinėkite, ką valgysite ar gersite, ir nebūgštaukite! 30 Visų tų dalykų vaikosi šio pasaulio pagonys. O jūsų Tėvas žino, kad viso to jums reikia. 31 Verčiau ieškokite jo karalystės, o tai bus jums pridėta.

32 Nebijok, mažoji kaimene: jūsų Tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę!“
Atsakyti