sveiki
darželiui vadovauja jauna , energinga direktorė ir auklėtojos puikios, mano vaikai lankė auklėtojos Romos grupę, tai problemų neturėjom :vaikai patenkinti -labai įdomios dailės pamokėlės, rengiamos parodėlės , išvykos...žodžiu daug užsiiminėja su vaikais.