QUOTE(Ugnies_liepsna @ 2010 10 19, 22:19)
Sveikos  4u.gif
Man reikia patarimo ar pagalbos, ar nuomonių. Kaip atpa-inti kad artimas žmogus pakliuvo į sektą? Ar tai tikrai sekta? Kaip ištraukti iš jos?
Situacija tokia:
Kai mano pusbrolis buvo nevedęs viskas buvo su juo gerai, na susipažino su gera mergina, viskas čiki. Po vestuvių ji įkalbėjo vaikščioti kartu į liturgijas (o jos šeima beveik visa ten), na atrodytų kad viskas čia nekaltai, nes tos liturgijos vyko ir vyksta prie Aušros vartų ir jas veda tas kunigas iš bažnyčios...na pusbrolis tapo ten dabar tipo seniūnu, kad jam reikia kunigą visur vežioti, vyną jam pirkti (aišku viską už savo pinigus) na bet čia dar pakenčiama, bet ko toliau to gražiau, važinėja jie vis į kažkokius mokymus kur reikia mokėti didelius pinigus, ten tipo mokytojai kažkokie atvažiuoja tik neaišku ko jie ten mokina, na nežinau aš, Jums gal kas iš šono žiūrint kitaip atrodys, bet man nepriimtina kad tikėjimas matuojamas tokias pinigais  unsure.gif


Sektai yra būdingi tokie vidiniai bruožai:
- Sekta vertina save kaip tikrų tikinčiųjų, išrinktųjų draugiją;
- Jai būdingas apeigų ir veiklos spontaniškumas ir ekspresyvumas;
- Nebiurokratinė struktūra ir demokratiška narystė;
- Mažos narių skaičių;
- Vadovauja neprofesionalūs, neturintys specialaus išsilavinimo lyderiai. Šių lyderių pagrindinė savybė – stipri charizma;
- Sekta visuomet pabrėžia būtinumą “išgryninti” doktriną, reikalauja sugrįžti prie originalaus mokymo, tačiau ji nesiekia įkurti naują religiją;
- Pripažįsta tradicinius etinius principus ir stengiasi įtakoti grupės narių elgesį pačiose įvairiausiose jų veiklos srityse
- Nuvertina visuomenei būdingas veiklos formas ir koncentruoja savo dėmesį į išsigelbėjimo problemas;
- Nariais tampama pirmiausia konversijos būdu, ir tik vėliau religinės socializacijos keliu;

Tačiau svarbiausias sektos bruožas – protestas. Protestas ir prieš tradicines religines formas bei grupes, kurios, sektos narių nuomone, yra nutolę nuo pirminės religijos, ir prieš juos supančią sekuliarią visuomenę, kuri, jų požiūriu yra įvairaus blogio įsikūnijimas. Todėl galima teigti, jog sekta atspindi šizmą – atsiskyrimą ir įprastų visuomenėje modelių neigimą Pavyzdžiui, dažnai jie nebalsuoja politinių rinkimų metu, leidžia savo vaikus tik į pradinę mokyklą, neskaito laikraščių, nežiūri TV, dažnai gyvena bendruomenėmis. Taigi, visas sektas visų pirma vienija neigiamas požiūris į juos supančią visuomenę ir joje dominuojančią religinę tradiciją.


Žmogus tokioje būsenoje atsiduria tuomet, kai jaučia, jog vyraujančios visuomenėje vertybės ir moralės normos prieštarauja toms vertybėms ir normoms, pagal kurias jis gyveno